Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Ασφλατόστρωση δρόμων στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ασφλατόστρωση δρόμων στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας. Με ακόμη μία διακήρυξη έργου συνεχίζει ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση δρόμου από μάντρα Ιωάννη Τσίτσα προς οικία Ανάργυρου Ξυνού στην Κοινότητα Μεσορράχης» προϋπολογισμού 49.720,81€.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Ανταποδοτικών Τελών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.).

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών ορίζεται η 9 η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά σε εργασίες ασφαλτόστρωσης του δρόμου από μάντρα Ιωάννη Τσίτσα προς οικία Ανάργυρου Ξυνού, εντός ορίων οικισμού της Κοινότητας Μεσορράχης.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζουμε να υλοποιούμαι τις δεσμεύσεις μας, αξιοποιώντας όλες τις μορφές χρηματοδότησης. Στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε και να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των Κοινοτήτων μας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι το πρώτο έργο που υλοποιείται με πόρους από τα ανταποδοτικά τέλη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Θα ακολουθήσουν κι άλλα ουσιαστικά έργα για τα χωριά μας καλύπτοντας το κόστος από τα έσοδα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Related posts

Επίσκεψη Δημάρχου Τρίπολης στα έργα ομβρίων υδάτων Τρίπολης

Arcadia Spot GZ

Έργα φυσικού αερίου : Κλειστή η οδός Τερτσέτη

Arcadia Spot KP

Κλειστή η οδός Τερτσέτη την Τετάρτη λόγω έργων φυσικού αερίου

Arcadia Spot KP

Leave a Comment