Ελλάδα Επικαιρότητα Οικονομία

Αυξημένο το δώρο Πάσχα 2023 και πότε πληρώνεται

Αυξημένο δώρο Πάσχα θα λάβουν 585.000 εργαζόμενοι που αμοίβονται με τον κατώτατο μισθό λόγω της αύξησης κατά 9,4% από 1η Απριλίου 2023. Ειδικότερα αυτό σημαίνει πως το δώρο Πάσχα θα είναι αυξημένο για τον μήνα Απρίλιο που υπάγεται στην αύξηση μισθού. Σημαντικό ρόλο παίζει ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμοίβεται με μισθό ή με ημερομίσθιο. Αν αμοίβεται με μισθό θα λάβει μισό μηνιαίο μισθό ενώ αν αμοίβεται με ημερομίσθιο θα λάβει 15 ημερομίσθια.

Άρα για τον μήνα Απρίλιο το δώρο που υπολογίζεται θα είναι αυξημένο σε σχέση με τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν είχε διάρκεια εργασίας με τον εργοδότη του από 1η Ιανουαρίου τότε θα λάβει αναλογία του δώρου. Οι αμοιβόμενοι με μισθό για κάθε 8 μέρες εργασία δικαιούνται το 1/15 του μισού του μισθού. Αντίστοιχα οι αμοιβόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται ένα ημερομίσθιο για κάθε 8 μέρες εργασίας. Αν η σχέση εργασίας έχει κρατήσει λιγότερο από 8 μέρες τότε δικαιούται ανάλογο ποσοστό για Δώρο Πάσχα.

Στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται όλες οι μέρες που ο εργαζόμενος έλειψε με νόμιμο τρόπο (ετήσια άδεια, άδεια μητρότητας, σπουδαστική άδεια). Όσο αφορά την απουσία λόγω ασθένειας συνυπολογίζονται τα τριήμερα ασθένειας, δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθένειας. Αντίστοιχα αφαιρούνται οι μέρες για τις οποίες είχε λάβει από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθένειας.

Πότε καταβάλλεται το δώρο Πάσχα

To δώρο Πάσχα καταβάλλεται το αργότερο την Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου. Φυσικά ο εργοδότης μπορεί να το καταβάλλει και νωρίτερα αν επιθυμεί. Για το δώρο αποδίδονται επίσης εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών. Το δώρο απαγορέυται να πληρωθεί σε είδος παρά μόνο χρηματικά.

Σε περίπτωση που το Δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.
Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί 48 ώρες.

Leave a Comment