Δήμος Μεγαλόπολης

Δημοπράτηση του έργου “Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μεγαλόπολης”

Ο Δήμος Μεγαλόπολης δημοπρατεί το έργο με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου
Μεγαλόπολης», προϋπολογισμού 510.000,00€, με πιστώσεις από το Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.


Το έργο υλοποιείται σε αγροτικό οδικό δίκτυο του Δήμου, στις Κοινότητες
Τουρκολέκα, Ελληνίτσας, Γραικού, Λεονταρίου, Καμάρας, Οικισμό Παλαιοκάστρου
Κοινότητας Σαρακινίου, Ατσιχόλου, Οικισμό Καρβουνάρι Κοινότητας Καρύταινας,
Χιράδων, Σουλίου, Χράνων, Σούλου, Περιβολίων, Μαλλωτών, Καρύταινας και Κάτω
Καρυών.


Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που αφορούν
μεταξύ άλλων, σε εξυγιάνσεις, διαπλατύνσεις τμημάτων αγροτικών οδών,
κατασκευή σωληνωτών οχετών, μικρών τοίχων αντιστήριξης και τριγωνικών τάφρων
απορροής ομβρίων υδάτων από σκυρόδεμα, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και
πινακίδων σήμανσης.


Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές καλλιέργειες και
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.


Παράλληλα, προς αυτή την κατεύθυνση, ο Δήμος έχει ήδη υποβάλει πρόταση
που συνοδεύεται από ώριμη τεχνική μελέτη, για την ένταξη έργου προϋπολογισμού
500.000,00€ στο 5 ο ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης, με το οποίο πρόκειται να
υλοποιηθούν ανάλογες εργασίες σε τμήματα αγροτικών οδών και σε επιπλέον δέκα
(10) Κοινότητες του Δήμου μας, που αναμένεται να δημοπρατηθεί με το νέο έτος.


Με τα παραπάνω έργα, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες εργασίες που
υλοποιούνται ήδη από τα μηχανήματα και το προσωπικό του Δήμου μας σε αρκετά
τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου, ενισχύεται σημαντικά ο
αγροκτηνοτροφικός τομέας της περιοχής μας και κατ’ επέκταση η τοπική ανάπτυξη.

Εκ του Δήμου

Related posts

Επίσκεψη Δημάρχου Τρίπολης στα έργα ομβρίων υδάτων Τρίπολης

Arcadia Spot GZ

Έργα φυσικού αερίου : Κλειστή η οδός Τερτσέτη

Arcadia Spot MA

Κλειστή η οδός Τερτσέτη την Τετάρτη λόγω έργων φυσικού αερίου

Arcadia Spot MA

Leave a Comment