Δήμος Τρίπολης Επικαιρότητα

Διαγωνισμός για Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης στο Δήμο Τρίπολης

Στη δημοσιότητα δόθηκε η προκήρυξη για το διαγωνισμό που αφορά «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Κοινωνικής Σύμπραξης Αρκαδίας για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της Πράξης του ΤΕΒΑ με Δικαιούχο το Δήμο Τρίπολης».

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης. Ο προυπολογισμός είναι 77.947,69€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Η χρηματοδότηση γίνεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τα αρχεία.

Related posts

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Διανομή προϊόντων Πρόγραμμα ΤΕΒΑ

ArcadiaSpot Team

Πρόγραμμα διανομής ΤΕΒΑ στο Δήμο Γορτυνίας

ArcadiaSpot Team

Διανομή Προμηθειών Τροφίμων και Βασικής Υλικής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ) Π.Ε. Αρκαδίας

Arcadia Spot FG

Leave a Comment