Δήμος Τρίπολης Επικαιρότητα

Διαγωνισμός για Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης στο Δήμο Τρίπολης

Στη δημοσιότητα δόθηκε η προκήρυξη για το διαγωνισμό που αφορά «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Κοινωνικής Σύμπραξης Αρκαδίας για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της Πράξης του ΤΕΒΑ με Δικαιούχο το Δήμο Τρίπολης».

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης. Ο προυπολογισμός είναι 77.947,69€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Η χρηματοδότηση γίνεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τα αρχεία.

Related posts

Διανομή προϊόντων από το ΤΕΒΑ στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

ArcadiaSpot Team

Διανομή τροφίμων από το ΤΕΒΑ στο Δήμο Τρίπολης

ArcadiaSpot Team

Διανομή τροφίμων από το ΤΕΒΑ στo Δήμο Γορτυνίας

ArcadiaSpot Team

Leave a Comment