Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Διακήρυξη ακινήτου στα Βέρβενα

Κατόπιν της υπ΄ αριθ. 145/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Βόρειας Κυνουρίας διενεργείται ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για
την εκμίσθωση ενός κτιρίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Βερβένων, συνολικού
εμβαδού 281,31 τ.μ. εκ των οποίων 187,22 τ.μ. κτιριακές εγκαταστάσεις, που
επιμερίζονται σε εννέα (9) κλίνες, χώρο υποδοχής, μπαρ, τουαλέτα σε κάθε κλίνη
και μία κοινόχρηστη στον χώρο του μπαρ, για την εκμετάλλευσή του ως ξενώνα και
ως Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.


Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10:00 – 11:00 στα γραφεία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (κτίριο Οικονομικής
Υπηρεσίας), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) έτη από την ημέρα υπογραφής του
συμφωνητικού μίσθωσης.


Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας με έδρα το Άστρος, εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνη
υπάλληλος κ. Δεληγιάννη Νεκταρία, τηλ. 2755360170 και μέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης ndeligianni@1298.syzeyxis.gov.gr


Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Με την
ολοκλήρωση τακτοποίησης και αλλαγής χρήσης του κτιρίου ανοίγει ο δρόμος για τη
νόμιμη εκμίσθωση του κτιρίου που εκκρεμούσε αρκετά χρόνια. Η διακήρυξη είναι
αποτέλεσμα δουλειάς αρκετών μηνών δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί
ένα ακόμη κοινοτικό κτίριο και να ανοίξει μια νέα επιχείρηση στο χωριό. Δε μένουμε
στα λόγια, διαχειριζόμαστε και αξιοποιούμε νόμιμα τα δημοτικά ακίνητα.
Συνεχίζουμε υπεύθυνα με έμπρακτα έργα».

Related posts

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

ArcadiaSpot Team

Εορτασμός των Θεοφανείων στην Κοινότητα Παραλίου Άστρους

ArcadiaSpot Team

Κοπή πίτας και ανταλλαγή ευχών στο Δημαρχείο Βόρειας Κυνουρίας

ArcadiaSpot Team

Leave a Comment