Επικαιρότητα Περιφέρεια

Πέτρος Τατούλης: Αυξάνουμε άμεσα την πρόβλεψη του ΠΕΠ, από 19 εκ. σε 70εκ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Με τον Πέτρο Τατούλη και το Σχέδιο της Νέας Πελοποννήσου, στηρίζουμε την
Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία στην Πράξη. Δίνουμε έμφαση στα
Ευρωπαϊκά και ανταγωνιστικά προγράμματα για άντληση πόρων και την ενίσχυση
της καινοτομίας στην πραγματική οικονομία. Αξιοποιούμε το ΕΣΠΑ της
Περιφέρειας, το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, αλλά και το Σχέδιο Δίκαιης
Μετάβασης και δημιουργούμε ένα ευνοϊκό συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο τόσο για
την υλοποίηση δημόσιων, όσο κυρίως ιδιωτικών επενδύσεων.


Ξεκινήσαμε μαζί. Με σημαντικό έργο που έφερε χειροπιαστά αποτελέσματα!
Από το 2015 που η Περιφέρεια ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της Καινοτομίας, το οποίο
έως τότε κατείχε η κεντρική κυβέρνηση μέσω των Τομεακών Προγραμμάτων
Έρευνας / Τεχνολογίας, κινηθήκαμε ταχύτατα και σχεδιάσαμε το Πρόγραμμα RIS3 “
Έξυπνη εξειδίκευση έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας στις επιχειρήσεις και τον
αγροτικό Τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την περίοδο 2014 – 2020”.


Προχωρήσαμε άμεσα στη δημιουργία του μοχλού για την υλοποίηση δράσεων
καινοτομία. Συστήσαμε το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου με
τη συμμετοχή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, του Πανεπιστημίου και του
ΤΕΙ Πελοποννήσου, του Τεχνικού Επιμελητήριου και τα Επιμελητήρια της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.


Δώσαμε έμφαση στα Ευρωπαϊκά και ανταγωνιστικά προγράμματα για άντληση
πόρων και την ενίσχυση της καινοτομίας στην πραγματική οικονομία (Aristoil κα).
Προχωρήσαμε πακέτο δράσεων και προσκλήσεων με επίκεντρο την ενίσχυση της
καινοτομίας και τη δημιουργία Θερμοκοιτίδων Επιχειρηματικότητας.


Αναλάβαμε πρωτοβουλίες ενίσχυσης των Πελοποννησιακών επιχειρήσεων για
ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας μέσα από καινοτόμα εργαλεία, όπως είναι τα
Κουπόνια Καινοτομίας.


Στη ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ πιστεύουμε στην Καινοτομία στην Πράξη. Οι
τεχνολογίες «μηδενικής οξείδωσης» στην εξαγωγή του ελαιόλαδου αποτελεί
σημαντική καινοτομία που υιοθετήσαμε και προωθήσαμε στα ελαιοτριβεία της
Πελοποννήσου για να διατηρήσουμε αναλλοίωτα τα στοιχεία που δίνουν μοναδική διατροφική αξία στο ελαιόλαδο του τόπου μας. Η χρηματοδότηση προγραμμάτων
που προωθούν τη χρήση ανταγωνιστικών μυκήτων για την αντιμετώπιση μιας σειράς
ασθενειών του φυτικού κεφαλαίου στον πρωτογενή τομέα, οι τεχνολογίες που
χρησιμοποιήθηκαν στην αντιμετώπιση των κουνουπιών ως μεταφορείς μολυσματικών
ασθενειών, η καινοτόμα προσέγγιση στην αποφυγή της απόφραξης των καταβοθρών
αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα στην ενσωμάτωση καινοτομίας που πετύχαμε το
διάστημα 2011-2019.

Προχωράμε μαζί για να κάνουμε πολλά περισσότερα στη νέα εποχή!
Η καινοτομία διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην περιφερειακή
οικονομία με στόχο τη δημιουργία ή και διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στις
διεθνείς αγορές.


Στοχεύουμε σε απευθείας σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να
εξασφαλίσουμε σε όλες τις νεοφυείς εταιρείες, αλλά και την μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις των Βρυξελών σε επιχειρήσεις
που ενσωματώνουν καινοτομία, προηγμένη τεχνολογία, αλλά και στοχευμένη
δραστηριότητα στην κυκλική οικονομία.


Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων Ευρώπη/Horizon Europe 2021-2027»
που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/695, προσφέρει σημαντικά κεφάλαια
για την ενίσχυση της καινοτομίας, ενώ πιστεύουμε και θα υποστηρίξουμε με ένταση
την πρωτοβουλία WomenTechEU που στηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις προηγμένης
τεχνολογίας υπό την ηγεσία γυναικών.


Σε εθνικό επίπεδο, ο αναπτυξιακός νόμος 4887/2022, το Ταμείο Ανάκαμψης &
Ανθεκτικότητας σε συνδυασμό με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, αλλά και το Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης που περιλαμβάνει
σημαντικό κομμάτι της Πελοποννήσου, δημιουργούν ένα ευνοϊκό συνολικό
χρηματοδοτικό πλαίσιο που σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τόσο για την
υλοποίηση δημόσιων, όσο κυρίως ιδιωτικών επενδύσεων.


Δεσμευόμαστε για την άμεση αύξηση, από 19 εκ. σε 70 εκ. ευρώ, της πρόβλεψης του
ΠΕΠ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας
στην Πελοπόννησο, η οποία με ταυτόχρονη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και τη
χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων μπορούν να δημιουργήσουν επενδύσεις 500
εκατομμυρίων ευρώ.


Προωθούμε οριζόντιες, αλλά και εξειδικευμένες δομές και παρεμβάσεις:

 • Επανασυστήνουμε το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου
  ως ένα σύγχρονο Intelligence Unit και Innovative Hub για την Πελοπόννησο, με
  επενδυτική κατεύθυνση.
 • Συνεργαζόμαστε με ακαδημαϊκά ιδρύματα για την εφαρμογή ενός
  Συστήματος Πληροφοριών Εφαρμόσιμης Καινοτομίας / Σύστημα Υποστήριξης
  Αποφάσεων (Decision Support System) με δεδομένα από τους πολίτες, το οποίο θα
  μεταφράζεται άμεσα σε πολιτικές και καινοτόμα έργα που θα βελτιώνουν την
  ποιότητα ζωής.
 • Δημιουργούμε Κοινότητες Γνώσης (Knowledge Communities) με
  ακαδημαϊκούς φορείς και επιχειρήσεις και έμφαση στην Πελοποννησιακή
  καινοτομία.
 • Μετασχηματίζουμε, μέσω της καινοτομίας, την περιφερειακή μας οικονομία
  σε μια υπερδομή υποστήριξης και αναδημιουργίας διεθνώς αναγνωρισμένων
  ανταγωνιστικών υπηρεσιών καθώς και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Εφαρμόζουμε πρόγραμμα για την ανάπτυξη νέων οικονομικών
  δραστηριοτήτων, μέσω ριζικής τεχνολογικής ανανέωσης και ανατρεπτικής
  καινοτομίας στις Πελοποννησιακές επιχειρήσεις.
 • Προσφέρουμε κίνητρα για τη δημιουργία Campus Καινοτομίας σε κάθε
  Περιφερειακή Ενότητα της Πελοποννήσου. Μέρος των αποτελεσμάτων του campus
  θα κατευθύνονται προς όφελος της κοινωνίας.
 • Αναπτύσσουμε πρόγραμμα προσέλκυσης επενδύσεων στο τομέα της
  καινοτομίας και της προηγμένης τεχνολογίας στην Πελοπόννησο (data center, ΑΙ,
  βιοτεχνολογία, ενέργεια κα).
 • Υποστηρίζουμε Συνεργατικά Δίκτυα για το Πελοποννησιακό παραγωγικό και
  καινοτομικό σύστημα.
 • Ενδυναμώνουμε την εξωστρέφεια με σύγχρονους όρους για τα καινοτόμα
  προϊόντα και υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν Πελοποννησιακοί σχηματισμοί.
 • Συμμετέχουμε, με ερευνητές της Πελοποννήσου, σε Εκθέσεις και φόρα
  καινοτομίας, δημιουργούμε Portal και digital campaign για την καινοτομία στην
  Πελοπόννησο.
 • Προσελκύουμε, με πρόγραμμα και κίνητρα, τους ψηφιακούς νομάδες (digital
  nomads) στην Πελοπόννησο.
 • Δημιουργούμε δεξαμενή μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων και χορηγιών για
  την υποστήριξη καινοτόμων εφαρμογών από νέους επιστήμονες στην Πελοπόννησο.
 • Παρακολουθούμε συστηματικά, με δεδομένα και στοιχεία, ολόκληρο το
  παραγωγικό και καινοτομικό σύστημα της Πελοποννήσου μέσω εγκατάστασης και
  λειτουργίας Συστήματος Παρακολούθησης Δεδομένων και Ανατροφοδότησης
  (PDCA).
 • Προγραμματίζουμε σε ετήσια βάση/ημερολόγιο τουλάχιστον 12 βασικές
  κοινές δράσεις για ολόκληρο το παραγωγικό και καινοτομικό σύστημα της
  Πελοποννήσου, με στόχο εξειδικευμένα κοινά ενδιαφέροντος.
 • Διοργανώνουμε Μαραθώνιους Καινοτομίας – Hackathon για την
  Πελοπόννησο και στηρίζουμε ουσιαστικά τις καλύτερες ιδέες.

Κάνουμε πράξη την:

 • ανοικτή καινοτομία,
 • επιχειρηματική καινοτομία,
 • κοινωνική καινοτομία,
 • καινοτομία στην υπηρεσία του πολίτη της Πελοποννήσου.

Related posts

Στήριξη της Δημόσιας Υγείας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου | Νέες Παραδόσεις Ιατρικού Εξοπλισμού

Arcadia Spot NG

Εξασφάλιση Ισότιμης Πρόσβασης στην Εκπαίδευση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου | Νέο Πρόγραμμα για Φοιτητές με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Arcadia Spot NG

Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης αντιπλημμυρικών εργασιών στην ΠΕ Μεσσηνίας

Arcadia Spot NG

Leave a Comment