Επικαιρότητα

Προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς : Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης

Προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

Προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης – Υποβολή ενστάσεων από 19 έως 28 Ιανουαρίου.

Αναρτήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 18 Ιανουαρίου, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ.

Οι ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ από την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου έως την Κυριακή 28 Ιανουαρίου.

Οι ενστάσεις πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 20 ευρώ. Το παράβολο μπορεί να εκδοθεί μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Στην ένσταση πρέπει να αναγραφεί ο κωδικός/αριθμός του παραβόλου. Το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο σε περίπτωση που η ένστασή του γίνει δεκτή.

Related posts

Ζητείται ταμείας στα Goody’s Τρίπολης

Arcadia Spot GZ

Ζητείται οδηγός με δίπλωμα Ε κατηγορίας

Arcadia Spot GZ

ΔΥΠΑ : Ενισχύονται οι δράσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων

Arcadia Spot GZ

1 comment

Leave a Comment