Δήμος Τρίπολης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 20 Ιουνίου

dimotiko-symvoulio-tripolis

Δυο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 20/6/2023.

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 20 Ioυνίου 2023 ημέρα Tρίτη και ώρα
20.00 στην Αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου
Δήμου Τρίπολης β΄ όροφος, σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων α) του αρ.67 του Ν. 3852/2010
όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και β)
του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 για λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα
συζήτησης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006
(ΦΕΚ 114 τ.Α) :
Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης -ισολογισμού- απολογισμού Δήμου Τρίπολης έτους 2021.

——————-

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στις 20 Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 να προσέλθετε
στην Αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου
Τρίπολης β΄ όροφος, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες α) του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και β) του
άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης :
1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Κ. ΜΑΝΑΡΗ ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ».
2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Κ.
ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΛΕΒΙΔΙΟΥ»
3. Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2023 ώστε να
συμπεριληφθεί το έργο «Κατασκευή μανδρότοιχων οδών Κοινότητας Σάγκα».
4. 1η Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ (ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ) Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ.
5. Παράταση προθεσμίας έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΦΑΣΗ Β».
6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ
«ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ» ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.
7. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΓΕΑΣ».
8. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στην ΠΕ ΦΙΛΙΚΩΝ
ιδιοκτησίας Αγγελικής Γιαννακοπούλου του Θεοδώρου με Κ.Α. 0405005.
9. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στην ΠΕ ΦΙΛΙΚΩΝ
συνιδιοκτησίας Γαλανόπουλου Ιωάννη του Μιχαήλ και Πανόπουλου Γεωργίου
του Χαραλάμπους με Κ.Α. 0405007.
10.Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στην ΠΕ ΦΙΛΙΚΩΝ
συνιδιοκτησίας Αναγνωστόπουλου Γεώργιου του Ιωάννη και Ατσάλη Ελένης
του Παναγιώτη με Κ.Α. 0405010.
11.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 221/2023 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
12.Έγκριση παραχώρησης των εγκαταστάσεων της Παιδικής κατασκήνωσης του
Δήμου Τρίπολης στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης για χρήση από τα μέλη του Κ.Α.Π.Η..
13.Περί επιχορήγησης του ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΩΦΩΝ «ΜΟΡΙΑΣ»
14.Αμοιβαία αλλαγή θέσης Παραγωγών Πωλητών λαϊκής αγοράς.
15.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ..
16.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ..
17.Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
18.Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
19.Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
20.Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
21.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της Πλατείας Κοινότητας Λιθοβουνίων
στον «Αγροτικό – Πολιτιστικό Σύλλογο Λιθοβουνίων, στις 10-07-2023.
22.Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την υποβολή τμήματος 3ου σταδίου της
μελέτης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τ.Κ. Λεβιδίου Δ. Τρίπολης.
23.Παράταση προθεσμίας για το έργο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας του
Δήμου Τρίπολης.
24.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΓΑΡΕΑΤΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΤΕΓΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ.
25.Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Οδοποιία ΔΕ Τρίπολης».
26.Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Συντήρηση οδοποιίας Δήμου Τρίπολης».
27.Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ».
28.Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
29.Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΓΑΡΕΑΣ».
30.Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ».
31.Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΤ 738-739
ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».
32.Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».
33.Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΕΓΕΑΣ ΚΑΙ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».
34.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΜΑΝΔΡΩΝ
ΣΤΗΝ Κ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ».
35.Ορισμός μελών για την ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της παραγράφου 4 του
άρθρου 66 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207 Α΄/5-11-2021).
36.Έγκριση εκποίησης ιδιοκτησίας του Δήμου Τρίπολης σε μακροχρόνια
ακινησία – Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης – Συγκρότηση Επιτροπής
Διενέργειας Δημοπρασίας.
37.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο:
«Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από ατύχημα στη μάνδρα του δημοτικού σχολείου Δάρα».
38.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ..
39.Έκδοση απόφασης σχετικά με την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε τμήμα
οδού, το οποίο επιλέχτηκε από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, αρμόδια υπηρεσία για τη διεξαγωγή
εξετάσεων «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών
μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων» για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων.
40.Έκδοση απόφασης διακοπής της κυκλοφορίας σε δημοτικές οδούς, σε περιοχή
εντός σχεδίου πόλης Τρίπολης, λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών για
υλοποίηση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ».
41.Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων διέλευσης του Διεθνή Αγώνα Υπεραποστάσεων «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ».
42.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο:
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Κ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ.
43.Δεύτερη παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ».
44.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της πλατείας δίπλα από τον Παιδικό
Σταθμό (Παλαιά Αλώνια) της Κοινότητας Αλέας στον Πολιτιστικό Σύλλογο
Αλέας «Η Αλέα Αθηνά» στις 05.08.2023.
45.Περί παραχώρησης χρήσης των δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου Λεβιδίου
και «Αναστάσιος Μουκάκης» (Φιλικών) στο νεοσύστατο Αθλητικό Σωματείο
Ποδοσφαίρου «Αετός Δάρα».
46.Έγκριση παραχώρησης των εγκαταστάσεων της Παιδικής Κατασκήνωσης του
Δήμου Τρίπολης στους νέους της Αρμένικης Κοινότητας στην Ελλάδα.
47.Έγκριση παραχώρησης των εγκαταστάσεων της Παιδικής Κατασκήνωσης του
Δήμου Τρίπολης στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης για χρήση από τα μέλη του Κ.Α.Π.Η..
48.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ..
49.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ..
50.Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
51.Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
52.Απευθείας εκμίσθωση ή όχι του δημοτικού ακινήτου: Κεντρική Πλατεία της
Κοινότητας Γαρέας, την Παρασκευή 07 Ιουλίου 2023, για την
πραγματοποίηση εορταστικής εκδήλωσης επ’ αφορμής της εορτής της Αγίας Κυριακής.
53.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της πλατείας της Κοινότητας Στρίγκου
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Στρίγκου «Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ» την Παρασκευή 07 Ιουλίου 2023.
54.Περί έγκρισης Α.Δ.Σ. του Ν.Π. με την επωνυμία «Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
55.Περί έγκρισης Α.Δ.Σ. του Ν.Π. με την επωνυμία «Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ» περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων.
56.Ορισμός εισηγητή εκκαθαριστή και υπολόγου για το έργο 2023ΝΑ37100000
με τίτλο: «Αποκατάσταση και ανάδειξη ως χώρου ιστορικής μνήμης των
υπόγειων χώρων του δικαστικού μεγάρου Τρίπολης» της ΣΑΝΑ -371.
57.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
58.Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση έργων, υπηρεσιών και προμηθειών του Δήμου.
59.Χορήγηση 2ης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση
κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Τρίπολης».
60.Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Τρίπολης για το έτος 2023.
Σημείωση: – Το Γενικό σχέδιο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών Δήμου
Τρίπολης για το έτος 2023 σας έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά. – Ενημέρωση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΝΙΚΙΛΙΝΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ»

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Related posts

Απόφαση Δήμου Τρίπολης για την αντιπυρική περίοδο

Arcadia Spot NG

Περίληψη διακήρυξης για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης

Arcadia Spot NG

Δήμος Τρίπολης: Ανακοίνωση για την 1η κατασκηνωτική περίοδο

Arcadia Spot NG

Leave a Comment