Ελλάδα Επικαιρότητα Οικονομία

Τι είναι το Πράσινο Τιμολόγιο που ξεκινάει από 01/01/2024

Τι είναι το Πράσινο Τιμολόγιο

Τι είναι το Πράσινο Τιμολόγιο που ξεκινάει από 01/01/2024

Τι αλλάζει στο τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος από το 2024

Από την 1η Ιανουαρίου 2024, τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος θα κωδικοποιούνται με χρώματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η σύγκριση των τιμών μεταξύ προμηθευτών και η διαφανής και απλοποιημένη πληροφόρηση των καταναλωτών.

Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής, θα εισαχθεί ένα νέο, «πράσινο» τιμολόγιο, το οποίο θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Η τελική τιμή προμήθειας θα ανακοινώνεται έως την πρώτη ημέρα κάθε μήνα κατανάλωσης.
  • Το ειδικό τιμολόγιο θα μπορεί να εμπεριέχει και πάγια χρέωση προμήθειας, ύψους έως 5 ευρώ ανά μήνα, καθώς και εκπτώσεις.
  • Η βασική τιμή προμήθειας θα παραμένει σταθερή, κατ’ ελάχιστον για έξι μήνες, ενώ η πάγια χρέωση προμήθειας και οι εκπτώσεις θα μπορούν να τροποποιούνται κάθε μήνα.
  • Οι πάροχοι υποχρεούνται να δημοσιεύσουν στην ιστοσελίδα τους όλες τις τιμολογιακές παραμέτρους του ειδικού τιμολογίου, που θα ισχύει για κάθε κατηγορία πελατών.
  • Από την 1η Ιανουαρίου 2024, στους λογαριασμούς κατανάλωσης και σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα των παρόχων στους πελάτες τους, θα εισαχθεί κωδικός QR και το link του εργαλείου σύγκρισης τιμών της ΡΑΑΕΥ.

Τι θα γίνει με τους καταναλωτές που δεν επιλέξουν τιμολόγιο Τι είναι το Πράσινο Τιμολόγιο

Οι καταναλωτές που δεν θα επιλέξουν κάποιο από τα διαθέσιμα τιμολόγια (σταθερό, κυμαινόμενο, δυναμικό, πράσινο). Θα μεταπέσουν, αυτομάτως, στο πράσινο τιμολόγιο.

Ωστόσο, θα υπάρχει η δυνατότητα να επιστρέψουν στην προηγούμενη σύμβαση με τον πάροχό τους με μία απλή διαδικασία έως την 31η Ιανουαρίου 2024 και να επιλέγουν οποιοδήποτε είδους τιμολογίου ή πάροχο, με κατάρτιση σχετικής σύμβασης οποιαδήποτε στιγμή.

Τι γίνεται με το «πράσινο» τιμολόγιο μετά το 2024 Τι είναι το Πράσινο Τιμολόγιο

Το ειδικό τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα προσφέρεται από τους παρόχους και μπορεί να επιλέγεται από τους καταναλωτές και μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2024.

Η ΡΑΑΕΥ θα παρακολουθεί την εφαρμογή της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, ιδίως ως προς τη διαμόρφωση των τιμών, τη διαφάνεια, τις συνθήκες ανταγωνισμού και την εμφάνιση καταχρηστικών πρακτικών.

Συμπερασματικά, τα βασικά σημεία των αλλαγών που έρχονται στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος από το 2024 είναι τα εξής:

  • Θα εισαχθεί ένα νέο, «πράσινο» τιμολόγιο, το οποίο θα έχει σταθερή βασική τιμή προμήθειας για τουλάχιστον έξι μήνες.
  • Η τελική τιμή προμήθειας θα ανακοινώνεται έως την πρώτη ημέρα κάθε μήνα κατανάλωσης.
  • Οι πάροχοι θα υποχρεούνται να δημοσιεύσουν στην ιστοσελίδα τους όλες τις τιμολογιακές παραμέτρους του ειδικού τιμολογίου.
  • Οι καταναλωτές που δεν θα επιλέξουν κάποιο από τα διαθέσιμα τιμολόγια, θα μεταπέσουν, αυτομάτως, στο πράσινο τιμολόγιο.

Αυτές οι αλλαγές αναμένεται να διευκολύνουν τη σύγκριση των τιμών μεταξύ προμηθευτών και να δώσουν στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές.

Related posts

Τιμή φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας : Πτώση το Φεβρουάριο

Arcadia Spot GZ

Υποχώρηση Τιμών : Μείωση Κόστους Ηλεκτρικού Ρεύματος για το Φεβρουάριο

Arcadia Spot GZ

Χαμηλότερες χρεώσεις για το «πράσινο» τιμολόγιο Φεβρουαρίου από τη ΔΕΗ

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment