Ελλάδα Επικαιρότητα Οικονομία

Youth Pass : Αντίστροφη χρονομέτρηση για να αρχίσουν οι αιτήσεις

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για το Youth Pass: Οικονομική Ενίσχυση 150€ για Νέους

Youth Pass : Αντίστροφη χρονομέτρηση για να αρχίσουν οι αιτήσεις. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την πρώτη χρονικά υποβολή αιτήσεων για το Youth Pass, μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ σε 200.000 νέους ηλικίας 18 και 19 ετών.

Το Youth Pass είναι μια ψηφιακή χρεωστική κάρτα που οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν σε επιχειρήσεις στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφηκε από τους Υπουργούς της Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ψηφικής Διακυβέρνησης, και τον Υφυπουργό της Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι δικαιούχοι του Youth Pass πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας και να έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους το έτος κατά το οποίο υποβάλλουν αίτηση. Δεν υπάρχουν περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια για την επιλεξιμότητα.

Αντίστροφη χρονομέτρησηYouth Pass

Για το 2023, μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι νέοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2022 και 31ης Δεκεμβρίου 2022. Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μία φορά και δεν χρειάζεται να υποβάλλεται ξανά μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας.

Συνεπώς, ένας νέος που υποβάλει αίτηση όταν είναι 18 ετών θα λάβει 150 ευρώ για το 2023 και άλλα 150 ευρώ για το 2024 χωρίς να χρειάζεται να υποβάλει νέα αίτηση. Εάν, ωστόσο, ένας νέος δεν υποβάλει αίτηση όταν είναι 18 ετών, μπορεί να το πράξει όταν γίνει 19 ετών, αλλά θα λάβει την ενίσχυση μόνο για το δεύτερο έτος και όχι αναδρομικά.

Οι νέοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π.) από την 9η Νοεμβρίου έως την 5η Δεκεμβρίου. Οι ενισχύσεις θα καταβληθούν έως τις 10 Δεκεμβρίου 2023.

Το Youth Pass αποτελεί ένα μόνιμο μέτρο ενίσχυσης για τους νέους, και από το 2024 και την εξής, αιτήσεις θα γίνονται δεκτές κάθε χρόνο από την 1η Απριλίου έως την 15η Μαΐου. Η ενίσχυση θα καταβάλλεται μια φορά ετησίως έως την 31η Μαΐου κάθε έτους.

Related posts

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για το Youth Pass: Οικονομική Ενίσχυση 150€ για Νέους

Arcadia Spot GZ

Παράταση οι αιτήσεις για το Youth Pass

Arcadia Spot GZ

Youth Pass : Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment