Ελλάδα Επικαιρότητα Οικονομία

Αυξάνεται η διαφορά επιτοκίων σε καταθέσεις και δάνεια

δάνεια Αυξάνεται η διαφορά σε καταθέσεις

Αυξάνεται η διαφορά σε καταθέσεις και δάνεια. Το επιτόκιο για τις νέες καταθέσεις και δάνεια αυξήθηκε τον Αύγουστο του 2023, δημιουργώντας μια αυξημένη απόσταση μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και δανείων. Αυτή η αυξημένη απόσταση έχει ως αποτέλεσμα το υψηλότερο κόστος δανείων για τους δανειολήπτες και επιβάρυνση για τους πολίτες.

Συγκεκριμένα, το επιτόκιο για τις νέες καταθέσεις αυξήθηκε στο 0,39%, ενώ το επιτόκιο για τα νέα δάνεια αυξήθηκε στο 6,33%. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 5,94 μονάδες επί τοις εκατό.

Αυτή η αύξηση των επιτοκίων επηρεάζει αρνητικά τους δανειολήπτες, καθώς καθιστά το κόστος των δανείων ακόμη υψηλότερο. Ταυτόχρονα, τα επιτόκια για των υφιστάμενων καταθέσεων και δανειών, παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, διατηρώντας το περιθώριο επιτοκίου στις υφιστάμενες συμβάσεις.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι νέοι δανειολήπτες αντιμετωπίζουν υψηλότερα επιτόκια σε σύγκριση με τους παλαιότερους δανειολήπτες, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει την πρόσβασή τους σε πιο προσιτά δάνεια.

Related posts

Οι δόσεις των στεγαστικών δανείων παραμένουν σταθερές έως το τέλος του 2024

Arcadia Spot GZ

Χορήγηση στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων από μη τραπεζικούς οργανισμούς

Arcadia Spot GZ

Τραπεζικά Δάνεια για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment