Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Δήμος Β. Κυνουρίας: Υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες» 

Υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και
καταστροφών από θεομηνίες» μεταξύ του Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας κ. Γιώργου
Καμπύλη και του αναδόχου του έργου κ. Γεώργιου Δήμα.

Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 50.000,00€ και κατόπιν της έκπτωσης του αναδόχου
συμβασιοποίηθηκε με το ποσό των 48.505,60€. Το έργο χρηματοδοτείται από
πιστώσεις του «Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών» και η προθεσμία περαίωσής του
είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την υπογραφή της
σύμβασης.

Πρόκειται για εργασίες τσιμεντόστρωσης και ασφαλτόστρωσης υφιστάμενων
δημοτικών δρόμων και κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στις Κοινότητες Ωριάς, Νέας
Χώρας, Ελάτου, Καράτουλας και Περδικόβρυσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
Όλες οι θέσεις που θα πραγματοποιηθούν οι εν λόγω εργασίες, βρίσκονται εντός
ορίων οικισμού. Οι συγκεκριμένες θέσεις υποδείχθηκαν και προτάθηκαν από τους
Προέδρους των Κοινοτήτων.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Με την
υπογραφή της παρούσας σύμβασης προχωράμε στην υλοποίηση ενός σημαντικού
έργου για τις ορεινές Κοινότητες του Δήμου μας. Οι εργασίες που θα
πραγματοποιηθούν θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας και της
καθημερινότητας των δημοτών μας. Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε όλους τους
διαθέσιμους πόρους και να πετυχαίνουμε σταδιακά όλους τους στόχους μας που
οδηγούν σε ένα καλύτερο αύριο».

Related posts

Ένταξη Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

ArcadiaSpot Team

Διανομή προϊόντων από το ΤΕΒΑ στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

ArcadiaSpot Team

Γιώργος Καμπύλης: “Αναβαθμίζουμε αισθητικά και λειτουργικά την περιοχή του Χάνδακα”

Arcadia Spot FG

Leave a Comment