Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα Τοπικά Νέα

Δήμος Β. Κυνουρίας : Καθαρισμός ιδιοκτησιών προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς

Δήμος Β. Κυνουρίας : Καθαρισμός ιδιοκτησιών προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς

Δήμος Β. Κυνουρίας : Καθαρισμός ιδιοκτησιών προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς

Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές των οικοπεδικών και λοιπών
ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεων, και εντός ορίων οικισμών
και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς επίσης και σε εκτός
σχεδίου γήπεδα με κτίσμα :

ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ 30η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

  1. ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:
α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών,
καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα
(τουλάχιστον 3 μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση
της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως το
φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα ξερά κλαδιά.
β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε
περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης
τους.
γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή
αντικειμένων εντός των άνω χώρων.
δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού

  1. ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
    ΑΠΟ 01-05-2024 ΕΩΣ 31-10-2024

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, θα διενεργούνται αυτοψίες από τον
Δήμο και σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης καθαρισμού θα επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον Δήμο γίνεται, κατά παρέκκλιση, μόνο σε περίπτωση άμεσου και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς, ο οποίος διαπιστώνεται με σχετικό έγγραφο της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Related posts

Θέση Εργασίας για μασέρ στο Παράλιο Άστρος

Arcadia Spot NG

Εκδηλώσεις της Κοινότητας Αγίου Πέτρου για τον εορτασμό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και την τελετή μνήμης υπέρ των Αμάχων Αγιοπετριτών

Arcadia Spot NG

Δήμος Β. Κυνουρίας: Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Arcadia Spot NG

Leave a Comment