Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Διακήρυξη του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων Αγ. Ανδρέα»

Με ακόμη μία διακήρυξη έργου συνεχίζει ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας με τίτλο:
«Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων Αγ. Ανδρέα» προϋπολογισμού 56.800,00€,
χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις ΚΑΠ.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών ορίζεται η 19 η Απριλίου, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 15:00.
Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά σε εργασίες ασφαλτόστρωσης υφιστάμενων
δημοτικών δρόμων στην Κοινότητα Αγίου Ανδρέα. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε
εντός ορίων του οικισμού. Οι συγκεκριμένες θέσεις υποδείχθηκαν και προτάθηκαν από τον
Πρόεδρο της Κοινότητας. Επισημαίνεται ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης θα γίνουν στα
υφιστάμενα πλάτη των δρόμων χωρίς να πραγματοποιηθούν εργασίες διαπλάτυνσης.
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για ένα
έργο που θα βελτιώσει την φθορά και την βατότητα των δημοτικών δρόμων στην Κοινότητα
του Αγίου Ανδρέα. Με σωστό σχεδιασμό αποδίδουμε σε όλες τις Κοινότητες το ποσοστό των
ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ) που τους αναλογεί ώστε σταδιακά να βελτιώσουμε όλο το οδικό δίκτυο
του Δήμου μας, το οποίο έχει πολλά χρόνια να συντηρηθεί. Φροντίζουμε καθημερινά για την
βελτίωση των οδικών υποδομών ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτερη και ασφαλέστερη
εξυπηρέτηση των κατοίκων».

Related posts

ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ: Έκδοση Ιστορικού Παραμυθιού για το 1821

Arcadia Spot NG

Εκδηλώσεις για τη Β’ Εθνοσυνέλευση στη Β. Κυνουρία

Arcadia Spot NG

Διακήρυξη της πράξης «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας»

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment