Επικαιρότητα

ΔΥΠΑ: Προσλήψεις για 1.300 ανέργους στην Υγεία

ΔΥΠΑ : 100% επιδότηση μισθού για ανέργους στη Β. Εύβοια - Μέχρι 30/4 η προθεσμία

ΔΥΠΑ: Προσλήψεις για 1.300 ανέργους στην Υγεία

Από την Παρασκευή 12/04/2024 ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στη. ΔΥΠΑ για το πρόγραμμα απασχόλησης στην Υγεία 1.300 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω.

Προϋποθέσεις:

Οι ωφελούµενοι θα πρέπει:

  • Να έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο εξατοµικευµένης προσέγγισης και να διαθέτουν συµπληρωµένο ψηφιακό Ατοµικό Σχέδιο ∆ράσης (ΑΣ∆).
  • Να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-µελών της ΕΕ (νόµος 2431/1996), οµογενείς Βορειοηπειρώτες και προερχόµενοι από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας. ΔΥΠΑ: Προσλήψεις για 1.300 ανέργους
  • Να έχουν ολοκληρώσει µετά τις 30/9/2023 το «Πρόγραµµα επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 άνω» σε κάθε είδους ΝΠ∆∆ και αποκεντρωµένες υπηρεσίες. Για την πρόσληψή τους, δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση και να µην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

Αν ο επιδοτούµενος κατά τη διάρκεια του προγράµµατος υποβάλει αίτηµα συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ ή/ και έχει συνταξιοδοτηθεί, η επιχορήγηση διακόπτεται. Επισηµαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται µε συστατικό σηµείωµα αποκλειστικά από την αρµόδια υπηρεσία. (ΚΠΑ2), όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστηµα όπου θα απασχοληθούν. ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ


Related posts

Επίδομα 509ευρώ για 9 μήνες – Οι προϋποθέσεις

Arcadia Spot NG

«Νεανική Παραβατικότητα, η σύγχρονη πρόκληση της κοινωνίας»: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση

Arcadia Spot NG

Το πρώτο ιδιωτικό αεροδρόμιο Γενικής Αεροπορίας στην Ελλάδα

Arcadia Spot NG

Leave a Comment