Δήμος Τρίπολης Επικαιρότητα Τοπικά Νέα

Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής (26/6/2024)

Ευχαριστίες ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Δήμου Τρίπολης προς το 3ο Σύστημα Προσκόπων Τρίπολης και τον Εμπορικό Σύλλογο

Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής (26/6/2024)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 26 Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 όπως προσέλθετε στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113 σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67Α του Ν. 3852/2010, όπως αυτές προστέθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 7 Ν. 5056/23 και παρακαλούμε για τις τυχόν δικές σας ενέργειες σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις εν λόγω διατάξεις (υποβολή θεμάτων για συζήτηση). Σημειώνουμε ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων ορίζεται η 21 η Ιουνίου 2024. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Related posts

Εκδηλώσεις για την 80η Επέτειο του Ολοκαυτώματος της Βλαχέρνας

Arcadia Spot NG

Επιτυχής ολοκλήρωση της επίσκεψης στο Farnese της Ιταλίας στο πλαίσιο του έργου PRO.GRE.S.S.

Arcadia Spot NG

Ανακοίνωση για την 5η κατασκηνωτική περίοδο

Arcadia Spot NG

Leave a Comment