Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Ενημέρωση εκτέλεσης εργασιών στην Κοινότητα Μελιγούς

Η ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας ενημερώνει τους κατοίκους της Κοινότητας Μελιγούς ότι στα
πλαίσια υλοποίησης του έργου «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου Κοινότητας
Μελιγούς», ενδέχεται να υπάρξουν τμηματικές διακοπές υδροδότησης οικιών που θα
συνδεθούν με το νέο δίκτυο ύδρευσης.
Το συγκεκριμένο έργο που αφορά την αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού
μήκους 405,00 μέτρων όπου εμφάνιζε συχνές βλάβες, θα επιτρέψει τη μείωση των διαρροών,
τον καλύτερο έλεγχο και τη σωστή διαχείριση της λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου.
Ζητάμε την κατανόηση των κάτοικων μέχρι την ολοκλήρωση του και την πλήρη λειτουργία του
νέου δικτύου και ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Related posts

Η ΔΕΥΑΒΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2023

ArcadiaSpot Team

Διακοπή υδροδότησης στην Κοινότητα Άστρους

ArcadiaSpot Team

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου κατασκευή υπολειπόμενων ιδιωτικών συνδέσεων αγωγών ακαθάρτων

ArcadiaSpot Team

Leave a Comment