Ελλάδα Επικαιρότητα

Εξαήμερη εργασία από την 1η Ιουλίου- Πώς θα λειτουργήσει

Εξαήμερη εργασία από την 1η Ιουλίου- Πώς θα λειτουργήσει

Εξαήμερη εργασία από την 1η Ιουλίου- Πώς θα λειτουργήσει

Το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα υιοθετήσει την εξαήμερη εργασία για διάφορους κλάδους, όπως:

 • Δημόσιο: Οργανισμοί και φορείς του Δημοσίου.
 • ΔΕΚΟ: Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί.
 • Τράπεζες: Τραπεζικά ιδρύματα.
 • Ιδιωτικός Τομέας: Επιχειρήσεις και οργανισμοί που δεν υπάγονται στις προηγούμενες κατηγορίες.
 • Επιχειρήσεις Συνεχούς Λειτουργίας: Επιχειρήσεις που λειτουργούν 7 ημέρες την εβδομάδα, όπως βιομηχανίες και λιανικό εμπόριο.

Βασικά Σημεία:

 • Αμοιβή: Για την έκτη ημέρα εργασίας, οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν προσαύξηση 40% στο ημερομίσθιο. Σε περίπτωση αργίας, η προσαύξηση ανέρχεται στο 115%.
 • Έναρξη: Η εξαήμερη εργασία τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2024.
 • Προϋποθέσεις:
  • Προηγούμενη Δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ: Η επιχείρηση οφείλει να δηλώσει στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ την πρόθεσή της για εφαρμογή εξαήμερης εργασίας.
  • Απαγόρευση Υπερεργασίας: Η ημερήσια διάρκεια εργασίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 8 ώρες.
 • Διαφορά από το Σύστημα Πενθήμερης: Σε αντίθεση με το παρελθόν, η εξαήμερη εργασία δεν θα αποτελεί τροποποίηση σύμβασης πενθήμερης απασχόλησης, αλλά θα υλοποιείται ως αυτόνομη σύμβαση.

Συμπληρωματικές Πληροφορίες:

 • Κλάδοι με Προϋπάρχουσα Εξαήμερη: Σε κλάδους όπου η εξαήμερη εργασία προβλέπεται ήδη από κλαδικές συμβάσεις (π.χ. επισιτισμός, τουρισμός), οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε ημέρες ανάπαυσης λαμβάνουν αποζημίωση ίση με ένα ημερομίσθιο, προσαυξημένη κατά 75% σε περίπτωση Κυριακής ή αργίας.
 • Εβδομαδιαίο Ωράριο: Το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο παραμένει 40 ώρες, με δυνατότητα κατανομής σε 5 ή 6 ημέρες.

Related posts

Τετραήμερη εργασία επιζητούν οι Έλληνες εργαζόμενοι – Τι λένε οι έρευνες

Arcadia Spot NG

Νέα προγράμματα ΔΥΠΑ για 70.500 ανέργους

Arcadia Spot NG

Αγγελία Εργασίας στο Παράλιο Άστρος

Arcadia Spot NG

Leave a Comment