Top News Δήμος Τρίπολης Εκπαίδευση Επικαιρότητα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΕΚ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΕΚ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΕΚ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αρκαδίας, προσφέρει ένα δωρεάν εξ αποστάσεως καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα για όλους τους ενδιαφερόμενους!

Τίτλος Προγράμματος:

“Σύγχρονές Οργανωσιακές Αντιλήψεις – Αποτελεσματική Διοίκηση στους Υγειονομικούς Οργανισμούς”
Περιγραφή:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους επιμορφούμενους με τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις, δεξιότητες και πρακτικές αναφορικά με το εγχείρημα μίας αλλαγής/ καινοτομίας στον κλάδο της υγείας. Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν:
(α) Η σημαντικότητα/ αναγκαιότητα κάθε επιχειρούμενης αλλαγής στο πλαίσιο του υγειονομικού οργανισμού, ως ανοικτό κοινωνικό σύστημα.
(β) Ο προσδιορισμός των επιθυμητών δεξιοτήτων που θα πρέπει να αναπτύξουν οι  εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας για την ευκολότερη προσαρμογή τους στις ανακυπτόμενες απαιτήσεις.
(γ) Οι διαστάσεις της αλλαγής, τα επίπεδα αλλαγής, οι στρατηγικές αλλαγής, αλλά και οι παράγοντες που ασκούν θετικές και αρνητικές επιρροές στην εφαρμογή μιας αλλαγής ή καινοτομίας, τόσο στο μακρο-επίπεδο της πολιτικής υγείας, όσο και στο μικρο-επίπεδο του υγειονομικού οργανισμού.
(δ) Οι ρόλοι και οι δράσεις των εμπλεκομένων στην εισαγωγή μιας επιχειρούμενης αλλαγής ή καινοτομίας στον υγειονομικό οργανισμό, έτσι ώστε η εισαγωγή της να καταστεί αποτελεσματική.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος προσδοκείτε οι επιμορφούμενοι να έχουν πειστεί για τη σημαντικότητα/ αναγκαιότητα κάθε επιχειρούμενης οργανωσιακής αλλαγής, όπου υπό το πρίσμα της συστημικής θεωρίας και των σύγχρονων εννοιών των θεωριών της Διοίκησης, θα εφοδιαστούν με γνώσεις και δεξιότητες άμεσα εφαρμόσιμες στον εργασιακό τους χώρο.

Θεματολογία:

 • Συστημική Θεωρία –Αλλαγή σε Υγειονομικούς Οργανισμούς.
 • Καινοτομία σε Υγειονομικούς Οργανισμούς.
 • Γνωστικές και Συναισθηματικές Διαστάσεις της Αλλαγής σε Υγειονομικούς Οργανισμούς.
 • Οργανωσιακή μάθηση και Οργανισμός μάθησης.
 • Η Συμβολή της Ηγεσίας στη διαδικασία της Αλλαγής.
 • Ηγεσία και Αλλαγή.
 • Υποστήριξη των Επαγγελματιών Υγείας.
 • Σενάριο Εισαγωγής και διαχείρισης μίας υγειονομικής καινοτομίας – Επιμορφωτική Δράση σε
  υγειονομικό οργανισμό.


Σε ποιους απευθύνεται:

 • Επαγγελματίες Υγείας.
 • Επαγγελματίες οποιαδήποτε επιστημονικού και επαγγελματικού πεδίου.
 • Φοιτητές και σπουδαστές.
 • Όποιον ενδιαφέρεται για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών του πρακτικών.
 • Διάρκεια:
 • Το πρόγραμμα διαρκεί 7 μήνες και περιλαμβάνει συνολικά 450 ώρες επιμόρφωσης.
 • Πλεονεκτήματα:
 • Δωρεάν συμμετοχή.
 • Ασύγχρονη Εξ αποστάσεως παρακολούθηση.
 • Πιστοποίηση ολοκλήρωσης από τη ΣΑΕΚ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΕΚ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ


Προκειμένου η παρακολούθηση να θεωρείται επιτυχής, οι συμμετέχοντες οφείλουν:
– Να μελετούν το επιμορφωτικό υλικό της κάθε εβδομάδας.
– Να παραδώσουν μια τελική εργασία 2.000 λέξεων περίπου.

Μπορείτε να εγγραφείτε στο παρακάτω link : https://forms.gle/a95iuubECKEbWVV76
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 30/6/2024
Ενημέρωση επιλεγέντων: Μετά τις 30/6/2024, (μέσω e-mail). Στην περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία
έναρξης δεν σας έχει έρθει κάποια ενημέρωση, παρακαλώ αναφέρετέ το στα email : saekpgnt@gmail.com
& saek@panarkadiko.eu
Επικοινωνία: Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο
saek@panarkadiko.eu ή τηλεφωνικά στα τηλ 2713-601971/2713601728 & 6947078332.
Μην χάσετε την ευκαιρία να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας και να αποκτήσετε νέες γνώσεις με το δωρεάν
επιμορφωτικό πρόγραμμα!

Related posts

ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ

Arcadia Spot NG

Εκδηλώσεις για την 80η Επέτειο του Ολοκαυτώματος της Βλαχέρνας

Arcadia Spot NG

Επιτυχής ολοκλήρωση της επίσκεψης στο Farnese της Ιταλίας στο πλαίσιο του έργου PRO.GRE.S.S.

Arcadia Spot NG

Leave a Comment