Επικαιρότητα Οικονομία

Επιχειρηματικό Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

epixeirimatiko-oikonomiko-deltio-epimelitiriou-arkadias

ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΑΡΚΑΔΊΑΣ: ΠΑΡΆΤΑΣΗ ΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΎΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ ΑΝΈΡΓΩΝ. ΥΠΟΒΟΛΉ
ΑΙΤΉΣΕΩΝ ΈΩΣ ΤΙΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2023

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ» του Άξονα
Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική
ενσωμάτωση » του Ε.Π. Πελοπόννησος ενημερώνει τους άμεσα ενδιαφερομένους ότι η υποβολή
αιτήσεων συμμετοχής παρατείνεται έως και την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023.
Όλες οι λεπτομέρειες και οι αιτήσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας
www.arcadianet.gr


ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ
Σε λειτουργία έχει τεθεί το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ),
το οποίο προτίθεται να αποτελέσει τον κεντρικό κόμβο διαχείρισης όλων των δράσεων κρατικών
ενισχύσεων και ήσσονος σημασίας καθώς και παρεμβάσεων της ΣΣ ΚΑΠ συγχρηματοδοτούμενων από
τα Ευρωπαϊκά Ταμεία μέτρων ενίσχυσης για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027 αλλά και
προγράμματα, δράσεις ή έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, όπως το
Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και τον τακτικό
προϋπολογισμό, από το στάδιο υποβολής προτάσεων έως και τον έλεγχο μακροχρόνιων υποχρεώσεων
των ενισχυόμενων δικαιούχων. Μέσω αυτού του εργαλείου, όπως σημειώνεται, καλούνται οι
επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027
να δημιουργήσουν το «προφίλ» τους στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα ( https://opske.gr/ ) προκειμένου
να μπορούν υποβάλλουν προτάσεις στις δράσεις που αναμένεται άμεσα να προκηρυχθούν.


ΙΔΡΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ ΜΈΣΩ  GOV.GR
Την  έναρξη ατομικής επιχείρησης  μέσω του  gov.gr  ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Κυριάκος Πιερρακάκης, στην ομιλία του κατά την παρουσίαση της λειτουργίας της “Εθνικής Πολιτικής
Διοικητικών Διαδικασιών”. Όπως σημείωσε ο υπουργός, “χιλιάδες επιχειρήσεις ιδρύονται κάθε μέρα, πέρυσι ιδρύθηκαν 50.000 ατομικές επιχειρήσεις. Απαιτούσε παραπάνω από 5 επισκέψεις, έπρεπε να
πηγαίνεις σε μια σειρά από γκισέ για να μπορέσεις να πάρεις συγκεκριμένα πιστοποιητικά. Αυτές οι
πέντε επισκέψεις πλέον γίνονται 5 λεπτά και η επίσκεψη είναι πλέον ψηφιακή μέσω του  gov.gr . Είναι
ακόμη μια μεγάλη αλλαγή”. Η νέα υπηρεσία είναι προσβάσιμη είτε απευθείας, στο  atomiki.gov.gr , είτε
μέσω του  gov.gr , στην ενότητα “Επιχειρηματική δραστηριότητα” και την υποενότητα “Έναρξη και λύση
επιχείρησης”.


ΑΑΔΕ: Η ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΓΙΑ ΧΩΡΙΣΤΈΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΈΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΣΥΖΎΓΟΥΣ
Άνοιξε από την ΑΑΔΕ η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσα από την οποία τα ζευγάρια που επιθυμούν να
κάνουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2022, θα πρέπει να το δηλώσουν έως
και τις 28 Φεβρουαρίου. Ακόμη και όσοι υπέβαλαν το 2022 χωριστή φορολογική δήλωση θα πρέπει να
δηλώσουν και εφέτος ότι ο κάθε σύζυγος θα υποβάλει τη δική του φορολογική δήλωση. Σε περίπτωση
που κανείς από τους συζύγους δε γνωστοποιήσει το σχετικό αίτημα μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, τότε
θα πρέπει να υποβάλουν φέτος κοινή φορολογική δήλωση. Να σημειωθεί παράλληλα ότι οι
φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εφόσον γίνει η αίτηση δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής
της επιλογής.


ΔΙΑΘΈΣΙΜΗ ΣΤΟ GOV.GR WALLET Η ΝΈΑ ΨΗΦΙΑΚΉ ΚΆΡΤΑ ΔΥΠΑ
Διαθέσιμη, μέσω του  gov.gr  Wallet είναι η νέα Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ, όπως αναφέρεται σε κοινή
ανακοίνωση των αρμόδιων υπουργείων. Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες που αναζητούν εργασία και
είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), έχουν τη δυνατότητα να
αποθηκεύουν σε κινητά τηλέφωνα, tablet και άλλες κινητές συσκευές, τη νέα ψηφιακή κάρτα και να
την χρησιμοποιούν για εύκολη και άμεση πρόσβαση στις παροχές που δικαιούνται. Η κάρτα είναι
διασυνδεδεμένη με το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ και ενημερώνεται καθημερινά από αυτό.
Εξασφαλίζεται, έτσι, σαφήνεια για το ποιος δικαιούται ποιες παροχές, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος
4921/2022 “Δουλειές Ξανά”». Ειδικότερα, σκανάροντας την Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ από το Gov.gr
Wallet, θα είναι εύκολα επαληθεύσιμο το είδος των παροχών, επιδομάτων, βοηθημάτων ή
διευκολύνσεων, που θα δικαιούται ο εκάστοτε κάτοχός της.


ΆΝΟΙΞΕ Η ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉΣ ΥΠΑΓΩΓΉΣ ΝΈΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΉ
ΑΣΦΆΛΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΚΑ

Ακόμα ένα σημαντικό βήμα γίνεται για την υλοποίηση της νέας επικουρικής κεφαλαιοποιητικής
ασφάλισης, καθώς, πλέον, αποκτούν δικαίωμα υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση του Ταμείου
Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) και οι ήδη ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής του
e-ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν γεννηθεί από 01/01/1987 και μετά, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.
Με αίτησή τους στη διεύθυνση be.teka.gov.gr, μπορούν να ενταχθούν στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα
και να αλλάξουν ασφαλιστικό φορέα, υπαγόμενοι πλέον στο ΤΕΚΑ, αντί του e-ΕΦΚΑ. Η συγκεκριμένη
κατηγορία ασφαλισμένων μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά της για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ
μέχρι την 31η/12/2023.

ΣΤΑ 10 ΧΡΌΝΙΑ ΜΕΙΏΝΕΤΑΙ Ο ΧΡΌΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΉΣ ΤΩΝ ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΈΝΩΝ ΟΦΕΙΛΏΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
E-ΕΦΚΑ

Σε 10 χρόνια -από 20 που ίσχυε μέχρι σήμερα- μειώνεται ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο e-
ΕΦΚΑ προκειμένου να βεβαιώσει και να εισπράξει απαιτήσεις από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές
εισφορές, σύμφωνα με τις  διατάξεις του νόμου 4997/2022. Εάν η απαίτηση του e-ΕΦΚΑ δεν βεβαιωθεί
και η οφειλή δεν κοινοποιηθεί στον ασφαλισμένο μέσα σε αυτό το διάστημα, οι οφειλές
παραγράφονται. Η διάταξη αφορά όλες τις κατηγορίες οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότες,
ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι, αγρότες). Για την παραγραφή των μη
βεβαιωμένων οφειλών δεν απαιτείται αίτηση ασφαλισμένου. Η διαδικασία παραγραφής των
βεβαιωμένων γίνεται κεντρικά και μαζικά κάθε έτος από τις υπηρεσίες του KEAO και οι εν λόγω
οφειλές δεν θα εμφανίζονται στην καρτέλα του οφειλέτη.

Related posts

Γιάννης Τρουπής: Κομβικής σημασίας ο ρόλος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας στον Κόμβο Βιοοικονομίας Μεγαλόπολης

Arcadia Spot GZ

Ενημέρωση Επιμελητηρίου Αρκαδίας Nεα πρότυπα καταστατικά για τη σύσταση εταιρείας

Arcadia Spot GZ

Γιάννης Τρουπής: «Σε γερές βάσεις οι σχέσεις Επιμελητηρίου και Συλλόγου Καφέ Εστιατόρων Αρκαδίας»

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment