Επικαιρότητα

«Επιχειρώ – Καινοτομώ»: Ξεκινούν οι υποβολές αιτήσεων

«Επιχειρώ – Καινοτομώ»: Ξεκινούν οι υποβολές αιτήσεων

«Επιχειρώ – Καινοτομώ»: Ξεκινούν οι υποβολές αιτήσεων

Ξεκινά την Πέμπτη 6 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τις παρεμβάσεις του προγράμματος «Ερευνώ – Καινοτομώ», όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Στόχος του προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατομμυρίων ευρώ, είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία.

Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης ερευνητικών έργων:

  • Μεμονωμένες ΜμΕ
  • Ομάδες επιχειρήσεων
  • Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς

Οι καταληκτικές ημερομηνίες για κάθε παρέμβαση:

  • Παρέμβαση 1: Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024, ώρα 15:00
  • Παρέμβαση 2: Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024, ώρα 15:00
  • Παρεμβάσεις 3 και 4: Η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία περιφέρειας και το αργότερο έως την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2024, ώρα 15:00. «Επιχειρώ – Καινοτομώ»: Ξεκινούν οι υποβολές αιτήσεων

Παρουσίαση της δράσης:

Η δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ» θα παρουσιαστεί ως Δράση Στρατηγικής Σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027), τη Δευτέρα 27 Μαΐου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Leave a Comment