Επικαιρότητα Υγεία

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ και Υγεία. Τι δείχνουν οι έρευνες

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ και Υγεία. Τι δείχνουν οι έρευνες

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ και Υγεία. Τι δείχνουν οι έρευνες

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Occupational & Environmental Medicine” διαπίστωσε ότι οι νέοι ενήλικες που βρίσκονται σε επισφαλή εργασιακή κατάσταση, όπως η προσωρινή εργασία, η υποαπασχόληση ή η μακροχρόνια ανεργία, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν ασθένειες που σχετίζονται με το αλκοόλ.

Η μελέτη, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα για περισσότερους από 339.000 Σουηδούς που γεννήθηκαν μεταξύ 1973 και 1976, διαπίστωσε ότι:

  • Οι νέοι σε επισφαλή απασχόληση είχαν 43% περισσότερες πιθανότητες να έχουν ασθένεια που σχετίζεται με το αλκοόλ από ό,τι οι νέοι σε σταθερή απασχόληση.
  • Οι μακροχρόνια άνεργοι είχαν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να έχουν ασθένεια που σχετίζεται με το αλκοόλ.
  • Οι υποαπασχολούμενοι είχαν 15% περισσότερες πιθανότητες να έχουν ασθένεια που σχετίζεται με το αλκοόλ.

Οι άνδρες φάνηκε να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τις γυναίκες.Με τους άνδρες σε επισφαλή απασχόληση να έχουν 50% αυξημένο κίνδυνο και τις γυναίκες 32% αυξημένο κίνδυνο. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ και Υγεία.

Θα πρέπει να τονιστεί πως πρόκειται για μια μελέτη παρατήρησης που χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Αν και η μελέτη δεν μπόρεσε να αποδείξει αιτιώδη σχέση, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ευρήματά τους υποδηλώνουν ότι η επισφαλής απασχόληση μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο για ασθένειες που σχετίζονται με το αλκοόλ. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι. Η επισφαλής απασχόληση μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, κατάθλιψη και άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν στην κατανάλωση αλκοόλ. Ως μηχανισμού αντιμετώπισης καθώς σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ.* αποτελεί ουσία με ψυχοτρόπο δράση.

*Π.Ο.Υ.: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Leave a Comment