Αγγελίες Εργασίας Επικαιρότητα

Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ

Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός . Ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) είναι υπεύθυνος για την λειτουργία, τον έλεγχο, την συντήρηση και την ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), διασφαλίζοντας τον εφοδιασμό της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, με τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο. Έχοντας όραμα να είναι από τους πιο αποτελεσματικούς διαχειριστές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, αναζητά για τη θέση Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Τ1/Α) ή Πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. (Τ3/Α), ως εξωτερικό συνεργάτη στην Τρίπολη.

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αρμοδιότητες : Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας με αντικείμενο την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών, υλικών, εξοπλισμού και οικοδομικών έργων.
Μελέτη και Επίβλεψη για έργα που αναλαμβάνει η Διεύθυνση.
Επίβλεψη συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Υποδομών και Κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας. Επίβλεψη υλοποίησης νέων και επέκταση υπαρχόντων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Προσόντα: Διετής επαγγελματική εμπειρία σε θέση με αντικείμενο την συντήρηση Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών αυτοματισμού
Καλή γνώση ΑγγλικώνΠτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Αρμοδιότητες : Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υλοποίησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
Παροχή υπηρεσιών επίβλεψης Η/Μ έργων. Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Προσόντα: Διετής επαγγελματική εμπειρία σε θέση με αντικείμενο την συντήρηση Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών αυτοματισμού
Καλή γνώση Αγγλικών
Δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Β’

Η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από τον (πελάτη) για την πρόσβαση και χρήση των πληροφοριών των υποψηφίων. Η Εταιρεία ακολουθεί και συμμορφώνεται με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά την συλλογή, χρήση και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων. Αποστολή βιογραφικών έως και τις 15/1/2024 Benefits Ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) θα παρέχει στους συνεργάτες του ασφαλιστήριο υγείας

Related posts

Θέση Εργασίας για μασέρ στο Παράλιο Άστρος

Arcadia Spot NG

Νέα θέση εργασίας : Ζητείται υπάλληλός σε κατάστημα λιανικής

Arcadia Spot GZ

Θέση εργασίας στην Τρίπολη : Ζητείται Μηχανικός Αυτοκινήτων

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment