Ελλάδα Ενέργεια Επικαιρότητα

Η Ελλάδα μπροστά στην πρόκληση της ενεργειακής μετάβασης

Η Ελλάδα μπροστά στην πρόκληση της ενεργειακής μετάβασης

Η Ελλάδα μπροστά στην πρόκληση της ενεργειακής μετάβαση

Η πρόσφατη αναβάθμιση της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα που μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την άντληση νέων επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα. Η Ελλάδα, ήδη κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως όσον αφορά τη συμμετοχή της ηλιακής ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα, με ποσοστό 17,1%, σύμφωνα με τον. Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Ωστόσο, για να φτάσει στο επόμενο επίπεδο της ενεργειακής μετάβασης, η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει σειρά προκλήσεων. Η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα έχει αυξηθεί σημαντικά, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για το μέλλον.

Πως θα μπορούσε να το πετύχει αυτό τα επόμενα χρόνια;

Η Ελλάδα, όντας πλούσια σε ήλιο και άνεμο, αντιμετωπίζει μια πρόκληση: την πλεονάζουσα παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ κατά τις ώρες αιχμής. Η μειωμένη ζήτηση, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, οδηγεί σε χαμηλές ή αρνητικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα την απόρριψη ενέργειας.

Αντί να περικόπτουμε την πλεονάζουσα παραγωγή, μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Πώς;

 • Κίνητρα για μετατόπιση κατανάλωσης: Μέσω μηχανισμών οικονομικών κινήτρων, μπορούμε να ωθήσουμε τους καταναλωτές να στρέψουν την κατανάλωσή τους προς τις ώρες πλεονάσματος. Η φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και η χρήση ενεργοβόρων συσκευών, με “ευέλικτα” φορτία, μπορούν να μετατοπιστούν χρονικά.
 • Έξυπνα συστήματα: Η ψηφιοποίηση του δικτύου με “έξυπνους” μετρητές και συστήματα επικοινωνίας, δίνει στους καταναλωτές πρόσβαση σε πληροφορίες παραγωγής, κατανάλωσης και τιμολόγησης ενέργειας.
 • Ρύθμιση κατανάλωσης: Με τη χρήση “έξυπνων” συστημάτων, οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν και να ρυθμίζουν την ενεργειακή τους κατανάλωση, λαμβάνοντας υπόψη τις ώρες πλεονάσματος και τα οικονομικά κίνητρα.

Ο επικείμενος εξηλεκτρισμός σημαντικών τομέων, όπως οι μεταφορές και η θέρμανση, αναμένεται να οδηγήσει σε εκτόξευση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Για να αντεπεξέλθει σε αυτήν την πρόκληση, η Ελλάδα οφείλει να αναβαθμίσει το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας την μεταφορική του ικανότητα.

Προς τούτο, η υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών που έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας.

Δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες:

 • Dynamic Line Rating (DLR): Η τεχνολογία αυτή, μέσω της παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων, προσδιορίζει σε πραγματικό χρόνο τη μέγιστη μεταφορική ικανότητα των γραμμών. Αυτό επιτρέπει την αυξημένη φόρτιση με χαμηλότερο κόστος, μειώνοντας την ανάγκη για κατασκευή νέων υποδομών.
 • Grid Booster: Η τεχνολογία αυτή βασίζεται στην στρατηγική τοποθέτηση μονάδων αποθήκευσης μπαταριών κατά μήκος των υφιστάμενων γραμμών μεταφοράς. Οι μονάδες αυτές, λειτουργώντας ως “ρυθμιστές”, απορροφούν ή εγχέουν ενέργεια στο δίκτυο, εξασφαλίζοντας την σταθερότητά του και βελτιστοποιώντας την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών.

Συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ

Η επίτευξη ενός κλιματικά ουδέτερου ενεργειακού συστήματος στην Ελλάδα απαιτεί την εγκατάσταση ακόμη περισσότερων έργων ΑΠΕ στο μέλλον. Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος βασίζεται στην αποδοχή και την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Η Ελλάδα μπροστά στην πρόκληση της ενεργειακής μετάβασης

Συμμετοχή και αμοιβαία οφέλη:

 • Η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ΑΠΕ εξασφαλίζει την ομαλή ενσωμάτωσή τους στο τοπικό περιβάλλον.
 • Οι κάτοικοι μπορούν να επωφεληθούν από οικονομικά οφέλη, όπως θέσεις εργασίας και μερίδιο στα κέρδη.
 • Η ενεργή συμμετοχή τους ενισχύει την αίσθηση ιδιοκτησίας και ευθύνης για τα έργα, οδηγώντας σε βιώσιμη ανάπτυξη.

Εξάγοντας ηλεκτρική ενέργεια μέσω Ευρωπαϊκής Ηλεκτρικής Λεωφόρου:

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να ηγηθεί στις εξαγωγές πράσινης ενέργειας, αξιοποιώντας το πλεόνασμα που παράγουν τα έργα ΑΠΕ.

Βασικοί παράγοντες επιτυχίας:

 • Προστιθέμενη αξία: Η Ελλάδα οφείλει να προσφέρει ηλεκτρικό προϊόν υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εισαγωγικών χωρών.
 • Εξισορρόπηση παραγωγής: Η αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών (βραχυπρόθεσμα) και υδρογόνου (μακροπρόθεσμα) εξασφαλίζει σταθερή τροφοδοσία και δυνατότητα εξαγωγής στις ώρες αιχμής.
 • Υλοποίηση Ευρωπαϊκής Ηλεκτρικής Λεωφόρου: Η κατασκευή δικτύου μεταφοράς ενέργειας προς τα ευρωπαϊκά κέντρα κατανάλωσης καθιστά την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο.

Philipp Kunze

Related posts

Σδούκου: Εντός του έτους η ολοκλήρωση του νέου αγωγού στη Δ. Μακεδονία

Arcadia Spot NG

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Υδρογόνου: Δημοπρασία με 720 εκατ. ευρώ

Arcadia Spot NG

Η Ισπανία στην Έναρξη της Ευρωπαϊκής Επανάστασης του Υδρογόνου

Arcadia Spot NG

Leave a Comment