Ελλάδα Επικαιρότητα Οικονομία

Η κυβέρνηση κατάργησε τρία επιδόματα ανεργίας, τα οποία χορηγούνταν από τη ΔΥΠΑ.

ΔΥΠΑ: Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Επιτυχόντων για την Προσωποποιημένη Επιμόρφωση με Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Η κυβέρνηση κατάργησε τρία επιδόματα ανεργίας, τα οποία χορηγούνταν από τη ΔΥΠΑ.

Τα επιδόματα αυτά ήταν:

  • Το ειδικό επίδομα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, το οποίο ελάμβαναν οι άνεργοι που διατηρούσαν την ιδιότητα του ανέργου για τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας. Το ύψος του ήταν 249,08 ευρώ.
  • Το επίδομα τρίμηνης παραμονής στο μητρώο ανέργων, το οποίο ελάμβαναν ορισμένες κατηγορίες ανέργων, μέχρι και τρεις φορές μέσα στο ημερολογιακό έτος. Το ποσό του ήταν 287,4 ευρώ.
  • Το επίδομα επίσχεσης εργασίας, το οποίο ελάμβαναν οι άνεργοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, σε περίπτωση διακοπής των εργασιών μιας επιχείρησης.

Η απόφαση για την κατάργηση των επιδομάτων δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 29 Δεκεμβρίου 2023 και τέθηκε σε ισχύ την ίδια ημέρα. Η κυβέρνηση κατάργησε τρία επιδόματα

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης, η ΔΥΠΑ ενημέρωσε τις υπηρεσίες της ότι οι αιτήσεις για τα καταργηθέντα επιδόματα δεν είναι πλέον διαθέσιμες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού. Επίσης, αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την 29η Δεκεμβρίου 2023 θα απορρίπτονται.

Η κατάργηση των επιδομάτων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από φορείς και οργανώσεις εργαζομένων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι θα δυσκολέψει την κατάσταση των ανέργων, οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην εύρεση εργασίας.

Related posts

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για 15 έως 19 Απριλίου 2024

Arcadia Spot KP

ΔΥΠΑ: Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Επιτυχόντων για την Προσωποποιημένη Επιμόρφωση με Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Arcadia Spot GZ

ΔΥΠΑ : Επαγγελματική Εμπειρία για 25.000 Νέους Άνεργους στην Ελλάδα

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment