Επικαιρότητα

Κατασκηνωτικό επίδομα: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για έως και 400 ευρώ

Δήμος Τρίπολης: Ανακοίνωση για την 1η κατασκηνωτική περίοδο

Κατασκηνωτικό επίδομα: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για έως και 400 ευρώ

Από τις 20 Μαΐου έως και 30 Ιουνίου 2024, οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το κατασκηνωτικό επίδομα για τα έμμεσα ασφαλισμένα και δικαιοδόχα τέκνα τους, γεννημένα από 1/1/2008 έως 31/12/2018.

Πού υποβάλλεται η αίτηση:

 • Ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@edoeap.gr

Ποιες κατασκηνώσεις καλύπτονται:

 • Μόνο οι συνεργαζόμενες με τον ΕΔΟΕΑΠ κατασκηνώσεις. Η λίστα με τις συνεργαζόμενες κατασκηνώσεις είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΕΔΟΕΑΠ και ενημερώνεται συνεχώς.

Ποια είναι τα κριτήρια δικαιοδοσίας:

Κατηγορία 1:

 • Τέκνα γεννηθέντα από 1/1/2008 έως 14/6/2018 που δεν έλαβαν κατασκηνωτικό επίδομα από τη ΔΥΠΑ και το οικογενειακό εισόδημα έτους 2022 (εκκαθαριστικό 2023) υπερβαίνει:
  • 30.000€ για 1 παιδί
  • 38.000€ για 2 παιδιά
  • 46.000€ για 3 παιδιά
  • 54.000€ για 4 παιδιά
  • 62.000€ για 5 παιδιά
 • Προσαύξηση 8.000€ για κάθε επιπλέον παιδί.

Κατηγορία 2:

 • Τέκνα γεννηθέντα από 15/6/2018 έως 31/12/2018 που δεν δικαιούνται κατασκηνωτικό επίδομα από τη ΔΥΠΑ και το οικογενειακό εισόδημα έτους 2022 (εκκαθαριστικό 2023) δεν υπερβαίνει:
  • 38.000€ για 1 παιδί
  • 46.000€ για 2 παιδιά
  • 54.000€ για 3 παιδιά
  • 62.000€ για 4 παιδιά
  • 70.000€ για 5 παιδιά

Πόσο είναι το ύψος του επιδόματος:

 • Για πρόγραμμα 15 ημερών με διανυκτέρευση: 400€ ανά παιδί ή αναλογικά με τις ημέρες παραμονής.
 • Για ημερήσιο πρόγραμμα 15 ημερών: 200€ ανά παιδί ή αναλογικά με τις ημέρες παρακολούθησης.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται:

 • Αίτηση
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του ασφαλισμένου
 • Φωτοτυπία της τελευταίας σελίδας του βιβλιαρίου ασφαλισμένου ΕΔΟΕΑΠ
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Εκκαθαριστικό 2023
 • Βεβαίωση φ φορολογικής κατοικίας
 • Ιατρική βεβαίωση για τυχόν χρόνιες ασθένειες του παιδιού
 • Αίτηση εγγραφής του παιδιού στην κατασκηνή (από την ιστοσελίδα της κατασκηνής)
 • Πληρεξούσιο (σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης από τον ασφαλισμένο)

Συμπληρωματικά για μη συνεργαζόμενες κατασκηνώσεις:

 • Πρωτότυπη εξοφλητική απόδειξη ή τιμολόγιο στο όνομα του ασφαλισμένου ή του τέκνου
 • Βεβαίωση κατασκήνωσης/camp για τις ημέρες παρακολούθησης

Πληρωμή:

 • Μετά τον έλεγχο, η εγγυητική επιστολή αποστέλλεται στο email του δικαιούχου (εντός 5 ημερών).
 • Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται στη συνεργαζόμενη κατασκήνωση.
 • Το ποσό καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, κατόπιν υποβολής των δικαιολογητικών και ολοκλήρωσης του ελέγχου.

Χρήσιμες πληροφορίες:

 • Τηλ.: 210-7264700, επιλογή 3 (διοικητικές υπηρεσίες) και 6 (συμβεβλημένοι πάροχοι)
 • Email: protovathmia@edoeap.gr (για ασφαλισμένους νότιας Ελλάδας)
 • Email: infothes@edoeap.gr (για ασφαλισμένους βόρειας Ελλάδας), κ. Παπαβαρσάμη
 • Ιστοσελίδα: https://www.edoeap.gr/ Κατασκηνωτικό επίδομα: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για έως και 400 ευρώ

Related posts

Επίδομα 509ευρώ για 9 μήνες – Οι προϋποθέσεις

Arcadia Spot NG

Leave a Comment