Ενέργεια Επικαιρότητα

Μετάβαση στα δίκτυα υδρογόνου: Τι υποστηρίζει η Ευρώπη

Μετάβαση στα δίκτυα υδρογόνου: Τι υποστηρίζει η Ευρώπη

Μετάβαση στα δίκτυα υδρογόνου: Τι υποστηρίζει η Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει υπέρ της δημιουργίας ανεξάρτητου φορέα ανάπτυξης δικτύου υδρογόνου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την ενεργειακή μετάβαση, ψηφίζοντας υπέρ της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου φορέα ανάπτυξης δικτύου υδρογόνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην ανάγκη απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα στον ενεργειακό τομέα της ΕΕ, ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγή και την ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων και υδρογόνου.

Στόχοι της νέας νομοθεσίας:

 • Απαλλαγή του ενεργειακού τομέα της ΕΕ από τις εκπομπές άνθρακα
 • Ενίσχυση της παραγωγής και της ενσωμάτωσης ανανεώσιμων αερίων και υδρογόνου
 • Διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού σε περίπτωση γεωπολιτικών εντάσεων
 • Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
 • Προστασία των καταναλωτών και των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας

Βασικά σημεία της νέας νομοθεσίας:

 • Δημιουργία ενός κοινού συστήματος αγοράς φυσικού αερίου για την αποφυγή του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών
 • Εισαγωγή πιλοτικού σχεδίου για την ενίσχυση της αγοράς υδρογόνου της ΕΕ για πέντε χρόνια
 • Αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές υδρογόνου, ιδίως σε περιοχές που στηρίζονται στον άνθρακα
 • Προώθηση της μετάβασης σε βιώσιμες πηγές ενέργειας, όπως το βιομεθάνιο και το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών

Η μετάβαση από τα δίκτυα φυσικού αερίου σε δίκτυα υδρογόνου: προκλήσεις και ευκαιρίες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει στροφή προς το υδρογόνο ως καθαρότερη εναλλακτική λύση έναντι του φυσικού αερίου. Σημαντικό κομμάτι αυτής της προσπάθειας αποτελεί η ανάπτυξη ενός δικτύου υδρογόνου σε όλη την Ευρώπη.

Η οντότητα της ΕΕ για τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων υδρογόνου (ENNOH) θα ηγηθεί του σχεδιασμού αυτού του δικτύου. Θα εκπονήσει ένα δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης έως το 2026, σε συνεργασία με τον αντίστοιχο φορέα για το φυσικό αέριο, ENTSOG.

Ωστόσο, η στενή συνεργασία μεταξύ ENNOH και ENTSOG εγείρει ανησυχίες για την ανεξαρτησία της ENNOH και την πιθανή επιβράδυνση της μετάβασης στο υδρογόνο.

Το τελευταίο κομμάτι του παζλ: Ρύθμιση της ιδιοκτησίας υποδομών υδρογόνου

Οι νομοθέτες της ΕΕ βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για το νέο εγχειρίδιο κανόνων υδρογόνου, με ένα κρίσιμο ερώτημα να παραμένει αναπάντητο: Πώς θα ρυθμιστεί η ιδιοκτησία των υποδομών αγωγών και αποθήκευσης υδρογόνου;

Εξουσίες στις χώρες της ΕΕ:

 • Οι νέοι κανόνες θα δώσουν στις χώρες της ΕΕ το δικαίωμα να απαγορεύουν μονομερώς τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, εάν κρίνουν ότι η ενεργειακή τους ασφάλεια απειλείται.
 • Η πρωτοβουλία αυτή προέρχεται από τον Πολωνό βουλευτή Buzek, ο οποίος ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων για το πακέτο φυσικού αερίου.
 • Η εξάρτηση από το ρωσικό αέριο παραμένει σημαντική για πολλές χώρες της ΕΕ, ενώ άλλες, όπως η Γερμανία, έχουν καταφέρει να μειώσουν τις εισαγωγές στο μηδέν.
 • Ο νέος νόμος ενισχύει τη θέση όσων πιέζουν για πλήρη απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου.

Συνεχίζοντας την Πράσινη Συμφωνία:

 • Η δέσμη μέτρων αντικατοπτρίζει τις αυξημένες κλιματικές φιλοδοξίες της ΕΕ, όπως αυτές καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στη δέσμη μέτρων “Fit for 55”.
 • Η επικαιροποιημένη οδηγία στοχεύει στην απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις εκπομπές άνθρακα.
 • Περιλαμβάνει διατάξεις για:
  • Δικαιώματα καταναλωτών Μετάβαση στα δίκτυα υδρογόνου: Τι υποστηρίζει η Ευρώπη
  • Διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής
  • Πρόσβαση τρίτων μερών στα δίκτυα
  • Ολοκληρωμένο σχεδιασμό δικτύων
  • Ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές

Προώθηση του υδρογόνου:

 • Ο επικαιροποιημένος κανονισμός θα ωθήσει τις υφιστάμενες υποδομές φυσικού αερίου να ενσωματώσουν υψηλότερο μερίδιο υδρογόνου και ανανεώσιμων αερίων, μέσω υψηλών τιμολογιακών εκπτώσεων.
 • Περιλαμβάνει διατάξεις για:
  • Διευκόλυνση της μικτής χρήσης υδρογόνου, φυσικού αερίου και ανανεώσιμων αερίων
  • Αυξημένη συνεργασία της ΕΕ για την ποιότητα και την αποθήκευση αερίου

Related posts

Συμβάσεις αερίου και ανάπτυξη υδρογόνου έως το 2049

Arcadia Spot NG

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Υδρογόνου: Δημοπρασία με 720 εκατ. ευρώ

Arcadia Spot NG

Leave a Comment