Ελλάδα Επικαιρότητα Οικονομία

Μόνιμα στο 13 % ο ΦΠΑ στα μη αλκοολούχα ποτά και τα αεριούχα νερά

Μόνιμα στο 13 % ο ΦΠΑ

Μόνιμα στο 13 % ο ΦΠΑ στα μη αλκοολούχα ποτά και τα αεριούχα νερά.

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε τροπολογία στο νομοσχέδιο για την ανάπτυξη, η οποία προβλέπει τη μόνιμη διατήρηση του συντελεστή ΦΠΑ 13% στα μη αλκοολούχα ποτά και τα αεριούχα νερά.

Ειδικότερα, η τροπολογία τροποποιεί το Παράρτημα III του Κώδικα ΦΠΑ, ώστε τα μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιαδήποτε αναλογία (ΔΚ ΕΧ 2202) και τα αεριούχα νερά της ΔΚ 2201 (ΔΚ ΕΧ 2201) να υπάγονται μόνιμα στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

Με την τροπολογία αυτή, η κυβέρνηση αποσκοπεί στη στήριξη της καταναλωτικής δαπάνης και της υγιεινής διατροφής. Μόνιμα στο 13 % ο ΦΠΑ

Αιτιολογική έκθεση

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 5: Τη μόνιμη μείωση στους συντελεστές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα μη αλκοολούχα ποτά.

Άρθρο 5: Δεν υπάρχει δημοσιονομικός λόγος για να είναι προσωρινή η μείωση του συντελεστή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα μη αλκοολούχα ποτά.

Προτεινόμενη διάταξη Μόνιμα στο 13 % ο ΦΠΑ

Άρθρο 5

Μειωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα μη αλκοολούχα ποτά – Αντικατάσταση παρ. 51 Κεφαλαίου Α’ «ΑΓΑΘΑ» Παραρτήματος III Κώδικα Φ.Π.Α. και μεταβατική διατήρηση συντελεστών Φ.Π.Α.

1. Η παρ. 51 του Κεφαλαίου Α’ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος III του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248) αντικαθίσταται ως εξής:

«51. Μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιαδήποτε αναλογία (ΔΚ ΕΧ 2202). Αεριούχα νερά της Δ.Κ. 2201 (ΔΚ ΕΧ 2201).».

2. Για το χρονικό διάστημα από την 11η Δεκεμβρίου 2023 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 εφαρμόζεται το Παράρτημα III του Κώδικα Φ.Π.Α., περί υπαγωγής αγαθών και υπηρεσιών στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις περ. α) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).».

Related posts

Προθεσμίες και Πληρωμές Δηλώσεων ΦΠΑ για τον Φεβρουάριο

Arcadia Spot GZ

Επέκταση Πλατφόρμας Υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ: Ανεκτές Αποκλίσεις και Ευκολία στη Δήλωση Εξόδων 

Arcadia Spot GZ

Παράταση από το υπουργείο Οικονομικών για την υποχρεωτική χρήση POS

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment