Επικαιρότητα Οικονομία

Νέα πλατφόρμα από την ΑΑΔΕ για όσους θέλουν να αμφισβητήσουν το τεκμήριο

Νέα πλατφόρμα από την ΑΑΔΕ για όσους θέλουν να αμφισβητήσουν το τεκμήριο

Νέα πλατφόρμα από την ΑΑΔΕ για όσους θέλουν να αμφισβητήσουν το τεκμήριο. Η διαδικασία για την ακύρωση του φόρο-λογαριασμού λειτουργεί ως εξής:

Ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ακύρωση του τεκμαρτού φόρου που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, η οποία θα λειτουργεί ταυτόχρονα με την εφαρμογή για τις φορολογικές δηλώσεις, και θα είναι διαθέσιμη από αρχές Απριλίου. Στην αίτησή τους, οι επαγγελματίες που θεωρούν ότι το εισόδημά τους είναι χαμηλότερο από αυτό που προκύπτει από τα τεκμήρια, ζητούν έλεγχο από τις φορολογικές αρχές για την επαλήθευση των ισχυρισμών τους. Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία ελέγχου και το χρονοδιάγραμμα καθώς και ο τρόπος ελέγχου από τη φορολογική διοίκηση θα καθοριστούν με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που αναμένεται να εκδοθεί έως το τέλος του μήνα.

Οι επαγγελματίες που αμφισβητούν τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης τους πρέπει να υποβάλλουν τη δήλωσή τους και να καταβάλλουν το ποσό του φόρου που προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα, σύμφωνα με το νόμο. Στη συνέχεια, μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, ζητώντας τον επαναπροσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματός τους. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως ή στην έδρα της επιχείρησης. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο αποδειχθεί ότι το πραγματικό εισόδημα του επαγγελματία είναι μικρότερο από το τεκμαρτό, ο αρχικός λογαριασμός θα ακυρωθεί και θα γίνει νέος υπολογισμός από την αρχή. Νέα πλατφόρμα από την ΑΑΔΕ

Βάσει του νέου φορολογικού νόμου, κάθε ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής, εφόσον ζητήσει έλεγχο από τις φορολογικές αρχές για την επιβεβαίωση της δήλωσής του για εισόδημα χαμηλότερο από το τεκμαρτό. Επιπλέον, το τεκμήριο μπορεί να αμφισβητηθεί εάν συντρέχει κάποια από τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παραπάνω. Εφόσον ο φορολογούμενος εμπίπτει σε κάποια από αυτές τις περιπτώσεις, προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του στη φορολογική διοίκηση. Η Φορολογική Διοίκηση ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων και μειώνει ανάλογα το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα.

πηγή : arcadianet

Related posts

Επιτυχής Ημερίδα της ΑΑΔΕ: Νέες Εξελίξεις στην Πλατφόρμα myDATA και Διαδικασίες ΦΠΑ

Arcadia Spot GZ

Ενημέρωση για την Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων 2024: Νέοι Κωδικοί και Αυτόματη Υποβολή για Απλούστευση της Διαδικασίας

Arcadia Spot GZ

Ενημερωτικά Emails για τη Διασύνδεση POS με Ταμειακές Μηχανές: Υπενθύμιση Προθεσμιών και Προστίμων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment