Ελλάδα Επικαιρότητα Οικονομία

Νέο χαράτσι για ελεύθερους επαγγελματίες έως 37%

Επίδομα 509ευρώ για 9 μήνες - Οι προϋποθέσεις

Νέο χαράτσι για ελεύθερους επαγγελματίες έως 37%

Αύξηση Φορολογικής Επιβάρυνσης για Αυτοαπασχολούμενους με την Αύξηση του Κατώτατου Μισθού

Η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα. 780€ στα 830€ μεικτά, που ψηφίστηκε πρόσφατα, θα φέρει μαζί της και αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης για τους αυτοαπασχολούμενους το. 2025 έως και 37%, σε σχέση με τον τεκμαρτό φόρο εισοδήματος που θα καταβάλουν φέτος. Η αυτόματη αύξηση των τεκμαρτών καθαρών κερδών αφορά όλα τα ελάχιστα ποσά τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν πάνω από 3 έτη.

Αυτό συμβαίνει επειδή ο κατώτατος μισθός αποτελεί βάση για τον υπολογισμό του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, σύμφωνα με τον νόμο Χατζηδάκη.

Αύξηση βάσης υπολογισμού: Για αυτοαπασχολούμενους άνω των 6 ετών με 0 εργαζόμενους, η βάση υπολογισμού του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος αυξάνεται από. 10.920€ (για το 2023) σε 11.620€ (για το 2024). Συγκεκριμένα, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2023 το ύψος του ελάχιστου τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος της παραπάνω περίπτωσης ανέρχεται στα. 10.920 ευρώ (780 ευρώ επί 14). Όμως για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους. 2024, τα οποία θα φορολογηθούν το 2025, το ύψος του ελάχιστου τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος θα αυξηθεί στα 11.620 ευρώ (830 ευρώ επί 14).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος που προκύπτει από τον ετήσιο κατώτατο μισθό αποτελεί τη βάση υπολογισμού των ελάχιστων τεκμαρτών φορολογητέων εισοδημάτων, το οποίο υπολογίζεται ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης. Νέο χαράτσι για ελεύθερους επαγγελματίες έως 37%

Νέοι επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν για λιγότερα από 4 χρόνια απολαμβάνουν ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση: Νέο χαράτσι για ελεύθερους επαγγελματίες έως 37%

  • Απαλλαγή από αντικειμενικά κριτήρια: Δεν υπόκεινται στο κανονικό σύστημα υπολογισμού φόρου με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια.
  • Μειωμένο ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα: Στο τέταρτο έτος λειτουργίας, το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα υπολογίζεται με έκπτωση 67% σε σχέση με το κανονικό ποσό.

Πώς υπολογίζεται:

  • Για το 2023: Λαμβάνεται υπόψη το ποσό των 10.920€ (κανονικό ελάχιστο) μειωμένο κατά 67%, άρα 3.640€.
  • Για το 2024: Λαμβάνεται υπόψη το ποσό των 11.620€ (νέο κανονικό ελάχιστο) μειωμένο κατά 67%, άρα 3.873€.

Leave a Comment