Δήμος Γορτυνίας Επικαιρότητα

Αναγνώριση της ΠΟΠ ποικιλίας χωραΐτικης Γορτυνίας

Ο Δήμος Γορτυνίας καλεί τους ενδιαφερόμενους αγρότες, παραγωγούς,
καλλιεργητές ελιάς και δημότες σε παρουσίαση – συζήτηση που θα λάβει
χώρα την Κυριακή 2 Απριλίου 2023 και ώρα 17:00 στο Δημοτικό σχολείο Τ.Κ.
Λιοδώρας. Θέματα:

  • η σημασία της αναγνώρισης της χωραΐτικης ελιάς ως ΠΟΠ
  • η συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη μελέτης υποβολής αίτησης καταχώρησης Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης του ελαιόλαδου ποικιλίας χωραΐτικης που καλλιεργείται στην περιοχή Γορτυνίας Αρκαδίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1151/2012 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τις διαδικασίες σύστασης
«Ομάδων Παραγωγών» και τις ορθές καλλιεργητικές πρακτικές της ελιάς. Η
παρουσίαση της πρότασης θα γίνει από τη Γεωπόνο Σοφία Καλαϊτζάκη,
αρμόδια για τη σύνταξη της μελέτης.

Related posts

Διακοπή Ηλεκτροδότησης την Παρασκευή 12/04/2024 στο Δ. Γορτυνίας

Arcadia Spot KP

Ζωντανά θα μεταδοθούν οι σημερινές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας

Arcadia Spot GZ

Διακοπή ρεύματος στις 26/03/2024 στο Δήμο Γορτυνίας

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment