Ελλάδα Επικαιρότητα Οικονομία

Προθεσμίες και Πληρωμές Δηλώσεων ΦΠΑ για τον Φεβρουάριο

Προθεσμίες και Πληρωμές Δηλώσεων ΦΠΑ

Προθεσμίες και Πληρωμές Δηλώσεων ΦΠΑ για τον Φεβρουάριο. Μέχρι την 29η Μαρτίου πρέπει να υποβληθεί η δήλωση ΦΠΑ για τον Φεβρουάριο από τους φορολογούμενους που εμπίπτουν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, δηλαδή όσους πραγματοποιούν φορολογητέες ή απαλλασσόμενες πράξεις και έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, ανεξάρτητα από το αν το υπόλοιπο της δήλωσης είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό.

Σημειώνεται ότι η υποβολή της δήλωσης πρέπει να γίνεται μηνιαία για όσους είναι υπόχρεοι να διατηρούν βιβλία και να εκδίδουν στοιχεία βάσει πλήρων λογιστικών προτύπων και το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκεινται σε φόρο, ενώ γίνεται τριμηνιαία για όσους δεν είναι υποχρεούμενοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων ή χρησιμοποιούν απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα.

Οι προθεσμίες υποβολής είναι οι εξής:

  • Οι Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ υποβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα ή το τρίμηνο αναφοράς.
  • Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών υποβάλλονται μέχρι την 26η του επόμενου μήνα της συναλλαγής.

Όσον αφορά την πληρωμή του ΦΠΑ:

  • Σε περίπτωση χρεωστικού υπολοίπου, η πληρωμή πρέπει να γίνεται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης. Υπάρχει επιλογή πληρωμής σε δύο ισόποσες δόσεις αν το ποσό υπερβαίνει τα 100 ευρώ.
  • Σε περίπτωση πιστωτικού υπολοίπου, μπορεί να μεταφερθεί στην επόμενη δήλωση ΦΠΑ ή να υποβληθεί αίτηση επιστροφής.

Related posts

Επέκταση Πλατφόρμας Υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ: Ανεκτές Αποκλίσεις και Ευκολία στη Δήλωση Εξόδων 

Arcadia Spot GZ

Τέλος προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το επίδομα παιδιού έτους 2023

Arcadia Spot GZ

Μειωμένος ο συντελεστής του ΦΠΑ από την έναρξη του 2024

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment