Ελλάδα Επικαιρότητα

Πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ με επίδομα 400 ευρώ

Νέες προσλήψεις στη ΔΥΠΑ-ΟΑΕΔ

Πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ με επίδομα 400 ευρώ. Πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα “Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 15.000 ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών,” στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης “Ελλάδα 2.0,” που θα διαχειριστεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Οι ανέργοι που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, και οι προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνουν:

  1. Εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως του εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.
  2. Ηλικία από 25 έως 45 ετών.
  3. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  4. Να μην έχουν παρακολουθήσει άλλη δράση κατάρτισης τα τελευταία 2 χρόνια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι ωφελούμενοι θα επιλέγονται με βάση τη σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης και τις επιμέρους προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα που θα επιλέξουν. Οι άνεργοι που εγγράφονται στο Μητρώο Ωφελούμενων πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι κατά την υποβολή της αίτησης. Πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών, επικεντρωμένα σε ψηφιακές και περιβαλλοντικές γνώσεις και δεξιότητες που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Οι προσφερόμενες θέσεις κατάρτισης θα αναλύονται στην πρόσκληση και θα επιλέγονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Το πρόγραμμα προσφέρει εκπαιδευτικά επιδόματα ύψους έως 400€ για τους ωφελούμενους, και η κατάρτιση θα διαρκεί 80 ώρες, συνδυάζοντας παρουσιακή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου.

Related posts

Νέες προσλήψεις στη ΔΥΠΑ-ΟΑΕΔ: Τι πρέπει να ξέρετε

Arcadia Spot GZ

Η ΔΥΠΑ δημιούργησε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την αναζήτηση θέσεων εργασίας

Arcadia Spot GZ

Κατάρτιση κομμωτικής : Μια ευκαιρία για άνοδο στην αγορά εργασίας

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment