Δήμος Τρίπολης Επικαιρότητα

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στις 4 Απριλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης β΄ όροφος, σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και ισχύουν, για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Α.Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ME ΘΕΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023.
  2. Tροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023 και εγγραφή νέων έργων.
  3. Ένταξη του Δημοτικού ακινήτου «Περίπτερο Πάρκου Πλατείας Άρεως» Κοινότητας Τρίπολης στο Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου.
  4. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007.
  5. Τροποποίηση σχεδίου πόλης λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας στην οδό Καλλιστούς εντός σχεδίου πόλης Τρίπολης σε εφαρμογή της 317/2022 απόφαση του Δ.Σ. Τρίπολης

                                          H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Related posts

Λαμπρόπουλος: Στο προσυνέδριο για το 10ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αρκαδικών Ομοσπονδιών

Arcadia Spot NG

Ημέρα Καριέρας στην Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πα. Πελ. – (29/05/2024)

Arcadia Spot NG

Ιατρικές εξετάσεις σε γυναίκες Ρομά υπό την αιγίδα του Δήμου Τρίπολης

Arcadia Spot NG

Leave a Comment