Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας»

Σε μια ακόμη υποβολή πρότασης χρηματοδότησης προχώρησε ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας.
Η υποβολή έγινε στην πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης» που συγχρηματοδοτείται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» του
Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της
αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής
και αφορά το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης στον Δήμο
Βόρειας Κυνουρίας», προϋπολογισμού 3.281.883,20€.


Η πράξη που υποβλήθηκε έχει ως κύριο υποέργο την: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση
σε Λειτουργία Έξυπνου Συστήματος Τηλεδιαχείρισης Υδρομετρητών με Χρήση Σταθερού
Ασύρματου Δικτύου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» και αφορά στην τοποθέτηση σύγχρονων –
ψηφιακών υδρόμετρων σε όλες τις υδατοπαροχές με δυνατότητα απομακρυσμένης λήψης
των δεδομένων για όλους τους τελικούς καταναλωτές. Στην εγκατάσταση σύγχρονου
ασύρματου δικτύου για την λήψη των μετρητικών δεδομένων σε όλη την επικράτεια του
Δήμου καθώς και στην εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης όλων των ζωνών που είναι
εγκατεστημένοι οι μετρητές ώστε να γίνεται ορθά η συλλογή των δεδομένων και η ανάλυση
αυτών.

Η εγκατάσταση των ψηφιακών υδρόμετρων θα έχει ως αποτέλεσμα την καταγραφή και τον
άμεσο εντοπισμό των βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης μέσω των συναγερμών των μετρητών,
την άμεση ενημέρωση των καταναλωτών για τυχόν μεγάλες καταναλώσεις τους που μπορεί
να οφείλεται σε διαρροή του εσωτερικού τους δικτύου, την άμεση ενημέρωση στους
τελικούς καταναλωτές σχετικά με την κατανάλωση τους και την ορθή τιμολόγηση.


Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Με την υποβολή
άλλης μιας πρότασης χρηματοδότησης για λογαριασμό της ΔΕΥΑΒΚ, προϋπολογισμού
3.281.883,20€, επιδιώκουμε στην εξασφάλιση επάρκειας και ποιότητας του πόσιμου νερού
με προτεραιότητα σε προβληματικές περιοχές. Η έγκριση χρηματοδότησης θα σηματοδοτήσει
μια νέα εποχή που θα βασίζετε στη σύγχρονη τεχνολογία και θα σταματήσει την αλόγιστη
χρήση των υδατικών πόρων που παρατηρείται σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας. Στόχος όλων μας είναι μέσα από αυτό το έργο να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες προς τους καταναλωτές και να πραγματοποιηθεί βελτιστοποίηση της κατανάλωσης
νερού και ενέργειας».

Related posts

ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ: Έκδοση Ιστορικού Παραμυθιού για το 1821

Arcadia Spot NG

Εκδηλώσεις για τη Β’ Εθνοσυνέλευση στη Β. Κυνουρία

Arcadia Spot NG

Διακήρυξη της πράξης «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας»

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment