Ενέργεια Επικαιρότητα

Συμβάσεις αερίου και ανάπτυξη υδρογόνου έως το 2049

Συμβάσεις αερίου και ανάπτυξη υδρογόνου έως το 2049

Συμβάσεις αερίου και ανάπτυξη υδρογόνου έως το 2049

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε χθες ένα αναθεωρημένο κανονισμό και μια οδηγία για την αγορά αερίου, με στόχο την τόνωση της υιοθέτησης ανανεώσιμων αερίων, αερίων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και υδρογόνου.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι νέοι κανόνες: 44 Επισκόπου Βρεσθένη

 • Θα βελτιώσουν την πρόσβαση στην αγορά και τις υποδομές: Τα ανανεώσιμα αέρια και τα αέρια χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών θα μπορούν να συνδέονται ευκολότερα με το υπάρχον δίκτυο φυσικού αερίου και θα λαμβάνουν εκπτώσεις στα διασυνοριακά τιμολόγια και στα τιμολόγια έγχυσης.
 • Θα διασφαλίσουν την εναρμόνιση: Θεσπίζονται κοινά πρότυπα για την ποιότητα του αερίου σε όλα τα κράτη μέλη, επιτρέποντας τη ροή του υδρογόνου έως 2% στο δίκτυο.
 • Θα διευκολύνουν το διασυνοριακό εμπόριο: Καθιερώνεται μηχανισμός επίλυσης διαφορών για την αντιμετώπιση τυχόν διαφωνιών σχετικά με την ποιότητα του αερίου.
 • Θα προωθήσουν την υιοθέτηση υδρογόνου: Οι κανόνες ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική της ΕΕ για το υδρογόνο, δίνοντας προτεραιότητα στη χρήση υδρογόνου στην καθαρή του μορφή.
 • Θα θέσουν σε εφαρμογή πρακτικές λύσεις: Θα καθοριστεί διαδικασία για την επίλυση τεχνικών και χρηματοδοτικών ζητημάτων, με σαφείς ρόλους για τις επιχειρήσεις και τις ρυθμιστικές αρχές.

Νέες ρυθμίσεις για τις συμβάσεις αερίου: Προς το 2049 χωρίς ορυκτό αέριο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει νέα όρια στις μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας αερίου, με στόχο την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις:

 • Απαγορεύονται οι συμβάσεις για ορυκτό αέριο χωρίς μείωση εκπομπών μετά το 2049. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες της ΕΕ δεν θα μπορούν να υπογράφουν νέες μακροπρόθεσμες συμφωνίες για την προμήθεια ορυκτού αερίου που δεν λαμβάνουν υπόψη την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
 • Προωθούνται οι συμβάσεις για ανανεώσιμα αέρια και αέρια χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Στόχος είναι η αντικατάσταση του ορυκτού αερίου με πιο φιλικές προς το περιβάλλον εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες παράλληλα θα ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης.
 • Ενισχύεται η ενεργειακή ασφάλεια. Η στροφή προς τα ανανεώσιμα αέρια και αέρια χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, τα οποία μπορούν να παραχθούν σε μεγάλο βαθμό εντός της ΕΕ, θα μειώσει την εξάρτηση από εισαγωγές ορυκτού αερίου από τρίτες χώρες.

Ανάπτυξη υποδομών υδρογόνου και Σύστημα Πιστοποίησης για Υδρογόνο Χαμηλών Ανθρακούχων Εκπομπών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε νέες ρυθμίσεις για την ανάπτυξη υποδομών υδρογόνου και τη δημιουργία ενός συστήματος πιστοποίησης για το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

Ανάπτυξη δικτύων υδρογόνου:

 • Εθνικά σχέδια: Κάθε κράτος μέλος οφείλει να υποβάλλει δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης δικτύου υδρογόνου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του τομέα.
 • Συντονισμός: Προωθείται ο ισχυρότερος συντονισμός του σχεδιασμού υποδομών μεταξύ των τομέων ηλεκτρικής ενέργειας, υδρογόνου και φυσικού αερίου.
 • Ευρωπαϊκό σχέδιο: Θα δημιουργηθεί ένα δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης δικτύου υδρογόνου σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο την προώθηση ειδικών υποδομών υδρογόνου.
 • Συνεργασία: Οι διαχειριστές δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, υδρογόνου και φυσικού αερίου θα συνεργαστούν για την υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδιασμού δικτύων σε επίπεδο ΕΕ.

Σχεδιασμός αγοράς υδρογόνου:

 • Σταδιακή εισαγωγή: Η αγορά υδρογόνου θα αναπτυχθεί σταδιακά, με απλουστευμένο πλαίσιο στην αρχική φάση. Συμβάσεις αερίου και ανάπτυξη υδρογόνου έως το 2049
 • Κανόνες: Θα θεσπιστούν κανόνες για την πρόσβαση σε υποδομές υδρογόνου, τον διαχωρισμό παραγωγής και μεταφοράς, και τον καθορισμό τιμολογίων.
 • Στόχος: Δημιουργία μίας ανεπτυγμένης αγοράς υδρογόνου με ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

Σύστημα πιστοποίησης:

 • Εφαρμογή: Θεσπίζεται σύστημα πιστοποίησης για αέρια χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου.
 • Στόχος: Διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και αξιολόγηση του αποτυπώματος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
 • Αναγνώριση: Η Επιτροπή θα αξιολογεί και θα αναγνωρίζει εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.
 • Ορισμός: Υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών: καύσιμο με μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 70% σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα.

Related posts

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Υδρογόνου: Δημοπρασία με 720 εκατ. ευρώ

Arcadia Spot NG

Μετάβαση στα δίκτυα υδρογόνου: Τι υποστηρίζει η Ευρώπη

Arcadia Spot NG

Το τζάκι καλοριφέρ Idro για μέγιστη οικονομία

Arcadia Spot FG

Leave a Comment