Περιφέρεια Τοπικά Νέα

Συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Συνεδρίασε, την Τετάρτη 19 Ιουνίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, η Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αναπληρωτής Περιφερειάρχη, Χρήστος Λαμπρόπουλος, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Να σταθώ στην εκτός ημερησίας διατάξεως έγκριση του οριστικού πρακτικού του διαγωνισμού καθαρισμού ρεμάτων στην ΠΕ Μεσσηνίας.

Ο καθαρισμός ρεμάτων και για λόγους περιβαλλοντικούς και για λόγους προστασίας από πιθανές πλημμύρες ή καταστροφές ενόψει και ενός καλοκαιριού που ελπίζουμε να είναι χωρίς πυρκαγιές, καθώς επίσης και της επόμενης χειμερινής περιόδου είναι απαραίτητος και εγκρίθηκε άμεσα ώστε να προλάβουμε ακόμη και αυτές τις λίγες ημέρες μέχρι την επόμενη συνεδρίαση.

Επίσης, προχωρήσαμε διαγωνισμούς σε μία σειρά έργων όπως στον οικισμό Ραψωμάτη που έχει να κάνει με τη διαχείριση του νερού. Ακόμη, υπάρχουν έργα στα οποία προσπαθούμε να μειώσουμε τις παρατάσεις, όπως η επέμβαση προϋπολογισμού 800.000 ευρώ στο Μακρύσι Αρκαδίας και βεβαίως το περιβαλλοντικό πάρκο στην Κόρινθο.

Το σημαντικότερο θέμα ήταν η απόφασή μας να υποβάλουμε αίτηση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ της τάξεως των 6,5 εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Υπάρχουν ώριμες μελέτες, όπως στην περιοχή του Λουτρακίου και στη Μεσσήνη».

Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκαν τα έργα:

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2024)» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 2021-2027 του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Πελοποννήσου», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 2.4.58.2, ΟΠΣ 4912 και τίτλο «Κατασκευή νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας», ή επόμενης Πρόσκλησης εφόσον εκδοθεί από την Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» για την εν λόγω δράση. Συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Related posts

Τριετής Προγραμματική Σύμβαση για το «Διεθνές Κέντρο Χορού» | Δημήτρης Πτωχός: «Η τέχνη και ο πολιτισμός αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες της στρατηγικής μας για την Περιφερειακή ανάπτυξη»

Arcadia Spot NG

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού με τις πρωταθλήτριες του Απόλλωνα Καλαμάτας

Arcadia Spot NG

Σειρά συναντήσεων του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού με Δημάρχους για έργα ΟΧΕ και ΒΑΑ

Arcadia Spot NG

Leave a Comment