Δήμος Τρίπολης Επικαιρότητα

Συνεδριάζει αύριο Πέμπτη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τρίπολης – Θέματα

oikonomiki-epitropi-tripoli

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 17η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00΄ έως 11:00΄π.μ, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της  υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., γ) της με υπ’ αριθμόν 40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ  και  δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στο πιο κάτω θέμα:

  1. Συμμετοχή του Δήμου στην διοργάνωση-πραγματοποίηση του 6ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Masters 25+, σε συνεργασία με τον Κ.Ο.Α.Τ, που θα διεξαχθεί στην Τρίπολη στις 18-20/9/2020

Λόγος κατεπείγοντος:

Η επικείμενη ημερομηνία πραγματοποίησης των αγώνων.

  • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.
  • Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί της εισήγησης-πρότασης που έχει αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο emailoikonomikiepitropitri@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ               

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Ευχές Δημάρχου Μεγαλόπολης για τη νέα σχολική χρονιά

#omada_Arcadia_Spot*

Στα χέρια της ΕΛΑΣ πέντε άτομα για τον εμπρησμό στη Μόρια

#omada_Arcadia_Spot

Ημερίδα του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα με θέμα τη προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

#omada_Arcadia_Spot

Προσθέστε το σχόλιο σας