Δήμος Τρίπολης Επικαιρότητα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 Δεκεμβρίου

Σας καλούμε στις 27 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Tρίτη και ώρα 20.00 όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Δ. Μητρόπουλου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης α΄ όροφος, σε δια ζώσης  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή  των διατάξεων : α) του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και ισχύουν, β) του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010, γ) του άρθρου  67 του Ν. 4830/2021  για την ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις οδηγίες της αρ.  49039/25-7-2022 KYA Οικ.(ΦΕΚ 3976/2022 τεύχος Β΄) και το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 4111/2013 καθώς και με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, προς λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα συζήτησης:

  «Ψήφιση – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης έτους 2023».

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Related posts

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης στις 21 Μαρτίου

ArcadiaSpot Team

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (7/3/2023)

Arcadia Spot FG

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 13 Φεβρουαρίου 2023

ArcadiaSpot Team

Leave a Comment