Δήμος Τρίπολης

Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Σας καλούμε στις 30 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Δ. Μητρόπουλου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης α΄ όροφος, σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίουκατ’ εφαρμογή 1) των διατάξεων α) του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και ισχύουν, β) του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Aναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου.
  2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2022 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
  3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2022 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΣΜΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Δ.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
  4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2022 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΦΑΣΗ Α»
  5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2022 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο: «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας Τρίπολης
  6. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας με Κ.Α. 0412006, στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως, πολεοδομική ενότητα Φιλικών
  7. Έγκριση διέλευσης του αγώνα δρόμου «1ο Christmas run Τρίπολης»

                                                           H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Related posts

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 31 Ιανουαρίου

ArcadiaSpot Team

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 17 Ιανουαρίου 2023

ArcadiaSpot Team

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 Δεκεμβρίου

ArcadiaSpot Team

Leave a Comment