Ελλάδα Επικαιρότητα Υγεία

Πλεύρης: Όχι στην ιδιωτικοποίηση της ογκολογικής μονάδας Παίδων “ΕΛΠΙΔΑ”

Όχι στην ιδιωτικοποίηση της ογκολογικής μονάδας Παίδων “ΕΛΠΙΔΑ” είπε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Σε συζήτηση στην Βουλή για το νομοσχέδιο “Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ”” την τετάρτη χαρακτηριστικά τόνισε: «Δεν ιδιωτικοποιείται η ογκολογική μονάδα, καθώς το ΝΠΙΔ ελέγχεται από το Δημόσιο και χρηματοδοτείται από αυτό».

Σύμφωνα με τον υπουργό η βασική προτεραιότητα είναι η στήριξη της Υγείας και του ΕΣΥ και άρα για αυτό τον σκοπό έρχεται η αναβάθμιση της ογκολογικής μονάδας σε ογκολογικό Κέντρο με την μορφή ΝΔΙΠ. Άλλες θέσεις του νομοσχεδίου είναι ο εκσυγχρονισμός του δικαίου για την δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων. Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ανάμεσα σε όλα αυτά ο Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι: “Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση των ασθενών που θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται δωρεάν με χρήση περισσοτέρων υπηρεσιών. Δεν αλλάζουν οι εργασιακές σχέσεις του προσωπικού που υπηρετεί σήμερα στην μονάδα”.

Στο συνιστώμενο Κέντρο μεταφέρονται: Το τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας και η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών. Από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων ΑΘηνών “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”, το Ογκολογικό Τμήμα από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών “Π. & Α. Κυριακού”.

Στο ίδιο πλαίσιο πιθανόν να μεταφερθεί στο Κέντρο “ΕΛΠΙΔΑ” και η Μονάδα Ειδικών Θεραπειών Αιματολογίας – Ογκολογίας Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στόχος του νομοσχεδίου σύμφωνα με τον κ.Πλεύρη είναι η έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη. Αυτό συνεπάγεται με υψηλά ποσοστά ίασης σε συνδυασμό με την εφαρμογή σύγχρονων θεραπειών. Πολύ σημαντική επίσης είναι και η ανάπτυξη ειδικών παιδιατρικών ογκολογικών τμημάτων, με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την καλύτερη θεραπεία αλλά και επανένταξη των παιδιών/εφήβων με καρκίνο.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου

α) Η αναβάθμιση της Επιτροπής Ζώντα Δότη. Η οργάνωση αυτής σε δύο αυτοτελή τμήματα, ώστε να ασκεί χωρίς καθυστέρηση τις αρμοδιότητές της

β) η πρόβλεψη ότι, στο πλαίσιο μίας επιχειρούμενης μεταμόσχευσης, η ενημέρωση παρέχεται από ιατρούς, κατά προτίμηση διαφορετικούς από τους θεράποντες ιατρούς του υποψήφιου λήπτη ή από τους Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων, εφόσον έχουν την ιατρική ιδιότητα, προκειμένου να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των ιατρών που παρέχουν την ενημέρωση στον υποψήφιο δωρητή και αυτών που έχουν αναλάβει την φροντίδα του υποψήφιου λήπτη, και η εισαγωγή της υποχρέωσης χρήσης ενιαίου προδιατυπωμένου και εγκεκριμένου από τον ΕΟΜ εντύπου «Ενημέρωσης – Συγκατάθεσης» για τη διασφάλιση της πληρότητας της ενημέρωσης και εν γένει της διαδικασίας

γ) η θέσπιση της υποχρέωσης των Μονάδων Μεταμόσχευσης να παρακολουθούν τον δωρητή. Τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος και εφ’ όρου ζωής του

δ) η εισαγωγή μίας ήπιας εκδοχής της εικαζόμενης συναίνεσης με την πρόβλεψη της δυνατότητας αφαίρεσης οργάνου-μοσχεύματος, στην περίπτωση που δεν υπάρχει εκφρασμένη βούληση του αποβιώσαντα και δεν ανευρίσκονται οικείοι του, υπό την τήρηση δικλείδων ασφαλείας που θα εξειδικευθούν με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ. Γενικότερα ενισχύονται τα δικαιώματα των συμμετοχόντων στο σκέλος της ενημερωμένης συναίνεσης

ε) η συμπερίληψη και του καρδιακού θανάτου, εκτός από τον εγκεφαλικό, παράλληλα με τη δυνατότητα επικαιροποίησης κάθε φορά των σχετικών πρωτοκόλλων και διαδικασιών, ώστε να παραμένουν εναρμονισμένα με τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις

στ) η υποχρέωση του θεράποντα ιατρού ή του Τοπικού Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων να ενημερώνει το ΕΟΜ, προς τον σκοπό της αύξησης της διαθεσιμότητας μοσχευμάτων

ζ) η κατά προτεραιότητα διενέργεια των χειρουργικών πράξεων της αφαίρεσης και της μεταμόσχευσης οργάνων σε σχέση με τις λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις, εξαιρουμένων αυτών που είναι επείγουσες

η) η ενοποίηση σε Δίκτυο όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας που διαθέτουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή άλλα τμήματα όπου είναι δυνατόν να νοσηλεύονται δυνητικοί δότες οργάνων (Δίκτυο Δωρεάς Οργάνων), καθώς και των Δομών Μεταμοσχεύσεων (Δίκτυο Μεταμόσχευσης Οργάνων), με στόχο τη διασφάλιση της συνεργασίας τους

θ) η απόδοση μεγαλύτερης βαρύτητας στη μέτρηση του κλινικού αποτελέσματος των διενεργούμενων μεταμοσχεύσεων και στον επιτόπιο έλεγχο των Δομών Μεταμοσχεύσεων

ι) η θεσμοθέτηση κριτηρίων αξιολόγησης των μεταμοσχευτικών κέντρων και συστήματος

παρακολούθησης και ελέγχου της συμμόρφωσης με τα κριτήρια αυτά

ια) η αναβάθμιση του ρόλου του ΕΟΜ, ο οποίος μετονομάζεται σε «Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων», για να είναι ακριβέστερη η απόδοση της ονομασίας του στις διεθνείς σχέσεις. Εξοπλίζεται με επιπλέον αρμοδιότητες, ιδίως ως προς την αδειοδότηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των Δομών Μεταμοσχεύσεων της Χώρας, και προβλέπεται ότι θα επικουρείται από ειδικές επιτροπές για την παροχή επιστημονικής συνδρομής σε εξειδικευμένα ζητήματα και

ιβ) Η πρόβλεψη της δημιουργίας ενός ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος

Μεταμοσχεύσεων (ΠΣΜ) που ενσωματώνει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται

με τη δωρεά, την αντιστοίχιση και την κατανομή οργάνων, τη μεταμόσχευση και τη

μακροπρόθεσμη μετα – μεταμοσχευτική παρακολούθηση

Ιγ) η διασφάλιση με επιπλέον πόρους που θα καθοριστούν με ΚΥΑ για την καλύτερη λειτουργία του ΕΟΜ

Πηγή CNN Greece

Related posts

Δικογραφία κατά Καραμανλή για τα Τέμπη

Arcadia Spot FG

Πλεύρης: Δεν είχαμε καμία βοήθεια στα Τέμπη από την Hellenic Train

Arcadia Spot FG

Χωρίς συνταγογράφηση το εμβόλιο της γρίπης

ArcadiaSpot Team

Leave a Comment