Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Υπεγράφη η σύμβαση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Ανδρέα»

Υπεγράφη η σύμβαση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Ανδρέα», μεταξύ του Δημάρχου
Βόρειας Κυνουρίας κ. Γιώργου Καμπύλη και του κ. Παναγιώτη Τατούλη εκπροσώπου της
ανάδοχης εταιρείας, παρουσία του Προέδρου της Κοινότητας Αγίου Ανδρέα κ. Αθανάσιου
Σούρσου και του Αντιπροέδρου της Κοινότητας κ. Ιωάννη Σούρσου.


Το έργο έχει αρχικό προϋπολογισμό μελέτης 359.600,00€ και κατόπιν της οικονομικής
προσφοράς του αναδόχου ανατέθηκε με ποσό 283.439,25€ (με Φ.Π.Α.). Η πίστωση
προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση
CLLD LEADER» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.


Η προθεσμία περαίωσής του είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες και
αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.
Κατά την εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις για τη διαμόρφωση και
εξωραϊσμό του υπαίθριου χώρου της πλατείας έκτασης 900τ.μ. περίπου. Η πρόταση
προβλέπει διατήρηση της σημερινής λειτουργίας του χώρου αλλά με ταυτόχρονη διευθέτηση
και οργάνωση των χώρων της πλατείας καθώς και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου.


• Καθαιρέσεις πλακοστρώσεων, παρτεριών, πεζουλιών, φυτών, δέντρων και παγκακίων.
Αποξήλωση των υφιστάμενων στύλων φωτισμού, όπως επίσης και του πέτρινου
μαντρότοιχου στην νότια και δυτική πλευρά της υφιστάμενης πλατείας.
• Εκσκαφή της πλατείας σύμφωνα με τις υπάρχουσες υψομετρικές στάθμες της
Αρχιτεκτονικής Μελέτης και επίχωση στη νότια και δυτική πλευρά αυτής ώστε να
εξομαλυνθεί η υψομετρική διαφορά μεταξύ πλατείας και της οδού στο μεγαλύτερο μέρος
του εφαπτόμενου προσώπου αυτής.
• Οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν νέα φωτιστικά σώματα στις κατάλληλες θέσεις,
πλακόστρωση με πλάκες τοπικής προέλευσης, παγκάκια καθώς και μετατόπιση του
υφιστάμενου Μνημείου.


Η προσβασιμότητα των Α.Μ.Ε.Α. είναι εξασφαλισμένη σε όλες τις περιοχές και τις
λειτουργίες της πλατείας, ως εκ τούτου οι χρήστες Α.Μ.Ε.Α. έχουν τη δυνατότητα
πρόσβασης στη πλατεία είτε από την οδό στη νότια πλευρά της πλατείας, είτε από τη δυτική
πλευρά.


Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης  δήλωσε σχετικά: «Με την υπογραφή της
παρούσας σύμβασης ξεκινούν οι εργασίες υλοποίησης της ανάπλασης της πλατείας του Αγίου Ανδρέα, ενός έργου που τα παιχνίδια μικροπολιτικής της αντιπολίτευσης δεν
επέτρεψαν να έχει ήδη υλοποιηθεί. Η ανάπλαση της πλατείας μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης,
κάνοντας την σημείο αναφοράς για ντόπιους και επισκέπτες, έναν πόλο έλξης για μικρούς
και μεγάλους. Ένα σημαντικό έργο για την Κοινότητα του Αγίου Ανδρέα ξεκινάει, μια
απαίτηση χρόνων παίρνει «σάρκα και οστά». Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η
αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων μας».

Related posts

ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ: Έκδοση Ιστορικού Παραμυθιού για το 1821

Arcadia Spot NG

Εκδηλώσεις για τη Β’ Εθνοσυνέλευση στη Β. Κυνουρία

Arcadia Spot NG

Διακήρυξη της πράξης «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας»

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment