Επικαιρότητα Οικονομία

Κύκλωμα με πλαστά τιμολόγια “ξεσκέπασε” η ΑΑΔΕ

Κύκλωμα με πλαστά τιμολόγια “ξεσκέπασε” η ΑΑΔΕ. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν ένα σημαντικό κύκλωμα που αφορά απάτη και έκδοση εικονικών τιμολογίων. Το κύκλωμα αυτό είχε δραστηριοποιηθεί τα έτη 2019 και 2020 και είχε ως αποτέλεσμα τη διακίνηση συνολικά 5.271 εικονικών τιμολογίων, με συνολική καθαρή αξία που ξεπερνά τα 48 εκατομμύρια ευρώ.

Ο τρόπος λειτουργίας του κυκλώματος που ανακάλυψε η ΑΑΔΕ βασίζεται σε δύο ατομικές επιχειρήσεις. Η πρώτη επιχείρηση, με έδρα το Ναύπλιο, δραστηριοποιούνταν στον τομέα των ψυκτικών εργασιών, ενώ η δεύτερη, με έδρα την Αθήνα, ασχολούνταν με την εκμετάλλευση κτήματος για διοργάνωση εκδηλώσεων.

Το 2019, οι δύο αυτές επιχειρήσεις δημιούργησαν 2.165 εικονικά τιμολόγια, με καθαρή αξία 15,3 εκατομμύρια ευρώ πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Αυτά τα τιμολόγια είχαν ως αποδέκτες δύο άλλες επιχειρήσεις που διαχειρίζονταν από τον ίδιο διαχειριστή, μια μονοπρόσωπη ΕΠΕ που ασχολούνταν με την κατασκευή οικιστικών κτιρίων και μια μονοπρόσωπη ΙΚΕ που παρείχε υπηρεσίες φύλαξης.

Οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποίησαν τα εικονικά τιμολόγια ως μέσο για να καλύψουν έσοδα από την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων προς τρίτους και παράλληλα για να μειώσουν τα φορολογητέα έσοδά τους.

Το παρόν κύκλωμα αφορούσε επίσης μία μονοπρόσωπη ΕΠΕ που ασχολούνταν με την κατασκευή οικιστικών κτιρίων και μία μονοπρόσωπη ΙΚΕ που παρείχε υπηρεσίες φύλαξης. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποίησαν εικονικά τιμολόγια για την κάλυψη των εσόδων τους.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουν ήδη ασκηθεί μηνυτήριες αναφορές. Επιπλέον, έχουν ληφθεί μέτρα ενημέρωσης των αρμοδίων φορολογικών αρχών για τον ακριβή αριθμό των οντοτήτων που ενεπλάκησαν, καθώς και για τα εκδοθέντα εικονικά φορολογικά στοιχεία. Παράλληλα, η έρευνα συνεχίζεται και αφορά και μια πέμπτη οντότητα, για την οποία οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Related posts

ΑΑΔΕ: Έως 1/7 η προσκόμιση δικαιολογητικών για απαλλαγή τελών κυκλοφορίας 2024 λόγω αναπηρίας

Arcadia Spot GZ

Νέες Εκδόσεις myDATA και timologio: Βελτιώσεις και Αναβαθμίσεις στην Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Arcadia Spot GZ

Σημαντικές αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις από το 2024

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment