Ελλάδα Επικαιρότητα

Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας για Ακίνητα σε Δασικές Περιοχές: Τι αλλάζει

Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας για Ακίνητα σε Δασικές Περιοχές: Τι αλλάζει

Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας για Ακίνητα σε Δασικές Περιοχές: Τι αλλάζει

Ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας, που τέθηκε σε ισχύ το 2023, έχει ως στόχο την προστασία των ακινήτων που βρίσκονται σε δασικές περιοχές από πυρκαγιές. Ο κανονισμός αφορά:

 • Ακίνητα που βρίσκονται:
  • Σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα
  • Σε χορτολιβαδικές εκτάσεις σε ημιoρεινές, ορεινές και ανώμαλες περιοχές
  • Σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις
  • Εντός ακτίνας 300 μέτρων από τα όρια δασικών εκτάσεων
  • Μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις
  • Μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών
 • Κτίρια που:
  • Είναι νεότερα και λαμβάνουν οικοδομική άδεια
  • Υφίστανται και χρήζουν ανακαίνισης

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες:

 • Υποβολή Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης:
  • Μέχρι 31/03/2024 για όλα τα κτίρια
  • Συμπληρώνεται από αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα
  • Κατηγοριοποιεί το ακίνητο σε μία από τις 4 κατηγορίες επικινδυνότητας (χαμηλή, μέση, υψηλή, ιδιαίτερα υψηλή)
 • Δήλωση Εφαρμογής Μέτρων Πυρασφαλείας:
  • Μέχρι 30/04/2024 και κάθε επόμενο έτος
  • Υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη
  • Βεβαιώνει την υλοποίηση των απαραίτητων μέτρων πυροπροστασίας
 • Συμμόρφωση με τα μέτρα πυροπροστασίας:
  • Διαχωρίζονται σε 3 κατηγορίες:
   • Προληπτικά μέτρα: Υλοποίηση άμεσα
   • Παθητικής πυροπροστασίας: Για υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας ακίνητα έως 31/03/2025, για χαμηλής ή μεσαίας έως 31/03/2026
   • Ενεργητικής πυροπροστασίας: Για υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας ακίνητα έως 31/03/2025, για χαμηλής ή μεσαίας έως 31/03/2026
 • Ενδεικτικά μέτρα:
  • Δημιουργία ζώνης προστασίας 10 μ.
  • Καθαρισμός αυλών, στεγών, υδρορροών από εύφλεκτα υλικά
  • Απαγόρευση αποθήκευσης καυσίμων και εύφλεκτων υλικών κάτω από εξώστες, σε βεράντες ή πλησίον ανοιγμάτων
  • Κατάρτιση σχεδίου εκκένωσης
  • Περίφραξη (εκτός ακινήτων χαμηλής επικινδυνότητας)
  • Αντικατάσταση/προσθήκη σίτας με μεταλλικές ίνες στα κουφώματα (υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας)
  • Σφράγιση κενών μεταξύ τελικής επικάλυψης και γείσου (υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας)
  • Κάλυψη ξύλινων στοιχείων στέγης με άκαυστα υλικά (υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας)
  • προστασία κατοικιδίων και μέριμνα για τον εντοπισμό τους. Εάν έχετε ζώα εκτροφής, έγκαιρη μεταφορά τους σε ασφαλές μέρος. Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας για Ακίνητα σε Δασικές Περιοχές: Τι αλλάζει

Related posts

Παράταση μέχρι 30 Ιουνίου για τις δηλώσεις καθαρισμού οικοπέδου

Arcadia Spot NG

Απαγόρευση Καύσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Arcadia Spot NG

Τοποθέτηση υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας στη Π.Ε. Αρκαδίας

Arcadia Spot FG

Leave a Comment