Ελλάδα Επικαιρότητα Οικονομία

Χορήγηση στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων από μη τραπεζικούς οργανισμούς

Εφάπαξ επίδομα του ΟΠΕΚΑ σε μητέρες

Χορήγηση στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων από μη τραπεζικούς οργανισμούς. Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων (ΕΠΠ) που ήδη μπορούν να παρέχουν πιστώσεις σε φυσικά πρόσωπα για προσωπικές ανάγκες, θα μπορούν τώρα επίσης να παρέχουν και δάνεια για αγορά στέγασης ή επιχειρηματικούς σκοπούς.

Ο σκοπός αυτής της ρύθμισης είναι να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην αγορά των χορηγήσεων, να προσφερθούν περισσότερες επιλογές σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για χρηματοδότηση κατανάλωσης και επενδύσεων, και να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση των υπερχρεωμένων και των “κόκκινων” δανείων. Επιπλέον, αυτή η ρύθμιση επιτρέπει σε ανθρώπους και επιχειρήσεις που αποκλείονται από το τραπεζικό σύστημα να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Επιπλέον, το πλαίσιο αδειοδότησης των ΕΠΠ απλοποιείται, με σκοπό να διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η εμπιστοσύνη του κοινού προς αυτούς τους μη τραπεζικούς οργανισμούς.

Related posts

Οι δόσεις των στεγαστικών δανείων παραμένουν σταθερές έως το τέλος του 2024

Arcadia Spot GZ

Αυξάνεται η διαφορά επιτοκίων σε καταθέσεις και δάνεια

Arcadia Spot GZ

Τραπεζικά Δάνεια για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις

Arcadia Spot GZ

Leave a Comment