Web TV Δ.Σ. Τρίπολης | Live | FHD

16.12.19 | Δ.Σ. Δήμου Τρίπολης | LIVE | FHD

Δήμος Τρίπολης LIVE

Το Arcadia Spot μεταδίδει σε Ζωντανή Μετάδοση (Live Streaming) την Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρίπολης στις 16.12.2019 που πραγματοποιείται στη Τρίπολη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

8ο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης

8ο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης στις 16-12-2019

Δημοσιεύτηκε από Arcadia Spot στις Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019
8ο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης

Δείτε ζωντανά το 8ο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης από το ArcadiaSpot

Δημοσιεύτηκε από Arcadia Spot στις Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019

Παρακάτω επισυνάπτεται η πρόσκληση της Τακτικής Συνεδρίασης στην οποία εμπεριέχονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε την 16η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2020
2. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αντικατάσταση επικάλυψης στέγης κλειστού γυμναστηρίου στο ΔΑΚ Τρίπολης»
3. Παράταση προθεσμίας του έργου: Αντικατάσταση επικάλυψης στέγης κλειστού γυμναστηρίου στο ΔΑΚ Τρίπολης»
4. Διοικητική αποβολή απομάκρυνσης επικείμενων από τον κοινόχρηστο χώρο για την διάνοιξη της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 635-634 της Π.Ε. «Κολοκοτρώνη» του Δήμου Τρίπολης
5. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στους Κωνσταντίνο Μανδρώνη του Βασιλείου και Σταματίνας Σβώλου-Μανδρώνη του Χρήστου για οικοπεδική έκταση στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως, πολεοδομικής ενότητας ΣΕΧΙ
6. Εκτέλεση υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
7. Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών
8. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την καταβολή των εργοδοτικών & ασφαλιστικών εισφορών των απασχολούμενων στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
10. Περί ανάκλησης της αρ. 196/2012 Α.Δ.Σ. περί εφαρμογής μαθηματικού τύπου για τον αντικειμενικό προσδιορισμό των εξόδων μεταφοράς και της τιμής πώλησης των πωλούμενων αδρανών υλικών επί αυτοκινήτου στο χώρο λατομείου
11. Aναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη υποχρεωτικών δαπάνων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου
12. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 481/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
13. Ίδρυση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου στην Τρίπολη για το σχολικό έτος 2020-2021
14. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
15. Διόρθωση απογραφής δημοτικής περιουσίας της πρώην Κοινότητας Αθήναιου
16. Διόρθωση απογραφής Δημοτικής Περιουσίας της πρώην Κοινότητας Καμαρίου
17. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Καρδαρά
18. Έγκριση επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης» για κάλυψη μέρους δαπανών εκπαιδευτικών εκδρομών
19. Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης
20. Περί τροποποίησης όρων μίσθωσης περιπτέρου
21. Περί έγκρισης της αρ. 72/2019 Α.Δ.Σ. του Ν.Π. με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Τρίπολης» Δήμου Τρίπολης
22. Διόρθωση απογραφής δημοτικής περιουσίας της πρώην Κοινότητας Ροεινού (ή Ροινού)
23. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Ριζών
24. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Κερασίτσας
25. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικού Κτιρίου και Αύλειου Χώρου και λοιπών Δράσεων για τη σχολική μονάδα 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Τρίπολης»
26. Παράταση προθεσμίας για το έργο : «Αποκατάσταση οδικού δικτύου δημοτικών ενοτήτων ανατολικού τομέα Δήμου Τρίπολης λόγω φυσικών καταστροφών – Τμήμα IV: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση οδικού δικτύου Δ.Ε Σκυρίτιδας»
27. Παράταση προθεσμίας έργου: «Συντήρηση υπάρχουσας στέγης και αντικατάσταση φωτιστικών 1ου Δημοτικού Σχολείου»
28. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Έργα αποκατάστασης οδοστρώματος»
29. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου : «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Βαλτετσίου» ΔΕ Βαλτετσίου
30. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Βαλτετσίου»
31. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο ΧΠ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στην Πρόσκληση VΙΙΙ για την εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες
32. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο ΧΠ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στην Πρόσκληση ΙΧ για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες


H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Related posts

Εκδηλώσεις για τον Ήρωα της Ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη

Arcadia Spot NG

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ- Τετάρτη 22/05/2024

Arcadia Spot NG

ΤΡΙΠΟΛΗ: Εξιχνιάστηκαν 4 περιπτώσεις κλοπών

Arcadia Spot NG