Web TV Δ.Σ. Τρίπολης | Live | FHD

04.03.20 | Δ.Σ. Δήμου Τρίπολης | LIVE | FHD

Δήμος Τρίπολης LIVE

Το Arcadia Spot μεταδίδει σε Ζωντανή Μετάδοση (Live Streaming) την Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρίπολης στις 04.03.2020 που πραγματοποιείται στη Τρίπολη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.


Παρακάτω επισυνάπτεται η πρόσκληση της Τακτικής Συνεδρίασης στην οποία εμπεριέχονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την 4 η Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Συμμετοχή του Δήμου Τρίπολης στο σύμφωνο συνεργασίας με τον Πολιτιστικό Φιλοζωικό Σύλλογο Τρίπολης για την περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων στο Δήμο Τρίπολης.
2. Χορήγηση αδείας μελέτης και χρήσης ψηφιακού υλικού του έργου: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» ΟΠΣ 376088 ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΕΣΠΑ 2007-2013.
3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τρίπολης σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν.3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας (ΑΜΚΕ), υπό την επωνυμία «ΧΩΡΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΓΑΒ LAB» και εταίρους το Δήμο Καλαμάτας, το Δήμο Άργους Μυκηνών και το Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
4. Τροποποίηση της αρ. 884/2014 Α.Δ.Σ. περί επιβολής τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
5. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης για μερική απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας επί της οδού Γορτυνίας μεταξύ των Ο.Τ. 217α-217 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης, σύμφωνα με την 2/2016 Πράξη Αναλογισμού αποζημιώσεως και τακτοποιήσεως ιδιοκτησιών.
6. Έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1 ου Π. Κ. Τ. Μ. Ν. Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 25 ης Ιουνίου 2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμου Τρίπολης και αποκατάσταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης» προϋπολογισμού 1.200.000,00€.
7. Παράταση προθεσμίας για το έργο: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου δημοτικών ενοτήτων ανατολικού τομέα Δήμου Τρίπολης λόγω φυσικών καταστροφών – Τμήμα ΙV: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση οδικού δικτύου ΔΕ Σκυρίτιδας».
8. Έγκριση 2 ου Α.Π.Ε. τελικού τακτοποιητικού του έργου : «Αποκατάσταση οδικού δικτύου δημοτικών ενοτήτων ανατολικού τομέα Δήμου Τρίπολης λόγω φυσικών καταστροφών – Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δ.Ε. Μαντινείας»
9. Περί παραχώρησης χρήσης του Μαλλιαροπουλείου Θεάτρου Τρίπολης στην Θεατρική Ομάδα Τρίπολης.
10. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Βλαχέρνας.
11. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Δάρα. 12. Αυτοδίκαιη ανάκληση Δωρεάς του δημοτικού ακινήτου «Αγροτελέσχη» στην Κοινότητα Κανδήλας.
13. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Αλέας.
14. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Βαλτετσίου.
15. 2 η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΙΣ 4-1-2017.
16. Χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών
17. Συμπλήρωση- Τροποποίηση της με αρ. 943/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, που αφορά τη σήμανση σε κυκλοφοριακή ρύθμιση για τον καθορισμό θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων για τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών Τρίπολης σε τμήμα της οδού Οικονομίδου εντός σχεδίου Τρίπολης
18. Παράταση προθεσμίας για το έργο «Προσωρινή μεταβατική λύση διαχείρισης απορριμμάτων Δ.Τρίπολης – Α΄φάση περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
19. Παραχώρηση χρήσης χώρων του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Μαυρικίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαυρικίου «ΚΝΑΚΕΑΤΙΣ ΑΡΤΜΙΣ
20. Παραχώρηση χρήσης χώρων του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Στενού στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τη στέγαση της αποθήκης του Κέντρου Στήριξης
21. Παραχώρηση χρήσης γηπέδου «Αναστάσιος Μουκάκης» (Φιλικών) στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ) Αρκαδίας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας
22. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοιν. Χρυσοβιτσίου
23. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Σταδίου
24. Έγκριση τροποποιημένου κειμένου Προγραμματικής σύμβασης στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Τρίπολης με περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας» – Ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
25. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Συν/σμού Κολοκοτρώνη» με Κωδικό ΟΠΣ 5044889 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»
26. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Δημιουργία κέντρου προβολής της σιδηροδρομικής και ελαιοκομικής Ιστορίας του Ελαιοχωρίου» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011333845, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)
27. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για την τακτοποίηση συνεχιζόμενων ενεργειών και οφειλών έτους 2019
28. Αποδοχή ποσού από μη αποδοθέντα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε εκτέλεση της αρ. 1115/17 οριστικής απόφασης του Α΄ τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών και αναμόρφωση προϋπολογισμού
29. Περί έγκρισης επιχορήγησης της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Δήμου Τρίπολης
30. Ορισμός πιστωτικών ιδρυμάτων ειδικού σκοπού που αφορούν την πάγια προκαταβολή των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και ορισμός υπολόγων διαχειριστών των ανωτέρω λογαριασμών
31. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/73 και την 33862/2019 ΚΥΑ με σκοπό την κάλυψη δαπανών αντικατάστασης οικοσκευής λόγω πλημμύρας την 05/02/2019 & 04/10/2019
32. Διόρθωση απογραφής δημοτικής περιουσίας στον οικ. Μαρμαριά Κοινότητας Αθήναιου
33. Έγκριση κατασκευής συστήματος εξαερισμού σε δημοτικό χώρο
34. Διαγραφή παραστατικών (τιμολογίων) Π.Ο.Ε. υποκείμενων σε παραγραφή

                                   H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Related posts

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO: Ανανεωμένο πρόγραμμα

Arcadia Spot KP

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΧΡΟ: Live cooking σήμερα

Arcadia Spot KP

Τρίπολη: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα

Arcadia Spot KP