Δήμος Ν. Κυνουρίας Επικαιρότητα

2η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας | Θέματα

notia-kynouria

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει (2/2021 – ειδική συνεδρίαση) «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-07-2013 τεύχος Α’) και των διατάξεων του άρθ. 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (Α΄55),  της περ. της παρ. 1 του άρθ. 1 της Δ1Α/ ΓΠ. οικ.: 71342/ 6.11.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020) και της εγκυκλίου ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),

προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση, στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο:                

 Περί της ψήφισης του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας έτους 2021. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση αυτή, δύναται να κάνει χρήση του εξοπλισμού που υπάρχει εγκατεστημένος στο κτίριο του Δημαρχείου Λεωνιδίου (Γραφείο Δημάρχου) και στο Δημοτικό κατάστημα Τυρού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βασίλειος Σαλάκος 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Έκρηξη σε ATM στην Αρεόπολη Λακωνίας

#omada_Arcadia_Spot*

Κορονοϊός: 120 κρούσματα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – 18 αναλογούν στην Αρκαδία

#omada_Arcadia_Spot*

Βερούτης και Βασιλόπουλος συναντήθηκαν στο Διοικητήριο Λακωνίας

#omada_Arcadia_Spot*

Προσθέστε το σχόλιο σας