Επικαιρότητα Περιφέρεια

Αιτήσεις έως τις 12 Ιανουρίου για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

perifereia-peloponnisou-entaxi-oikotrofeiou-spartis

Αιτήσεις έως τις 12 Ιανουρίου για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Την τροποποίηση της δράσης 3.a.4 του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020 “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” προετοιμάζουν  Περιφέρεια και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος (ΕΥΔΕΠ), με βάση σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C(2020) 8791 final /04.12.2020).

Ως εκ τούτου, η ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου για τη διευκόλυνση των δυνητικών δικαιούχων -και ιδιαίτερα όσων καθίστανται επιλέξιμοι με βάση τους πρόσθετους ΚΑΔ-, προτίθεται να θέσει, ανελαστικά, καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη δράση στις 12 Ιανουαρίου 2021.

Όπως επισημαίνεται, λόγω των ασφυκτικών χρονικών πλαισίων και λαμβάνοντας υπόψη το ερχόμενο  διάστημα των γιορτών θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι / δυνητικοί δικαιούχοι -με βάση τους ΚΑΔ και τη μορφή επιχείρησης που προστίθενται-, να προχωρήσουν άμεσα στην εξασφάλιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η νέα τροποποίηση αφορά στα πιο κάτω βασικά σημεία:

  1. Αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της δημόσιας δαπάνης της δράσης κατά 10.000.000 ευρώ (νέα συνολική δημόσια δαπάνη 40.000.000 ευρώ).
  2. Προσθήκη πρόσθετων επιλέξιμων ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας), τους οποίους μπορείτε να δείτε στο συνημμένο, στο τέλος του εν λόγω κειμένου)
  3. Προσθήκη επιλεξιμότητας επιχειρήσεων που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, κατόπιν σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ).
  4. Προσθήκη ως επιλέξιμη μορφή επιχειρήσεων εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: i. Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) και Ιδρύματα, εφ’ όσον ισχύουν, σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις, (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο.

Πίνακας Πρόσθετων ΚΑΔ

Δικαιολογητικά Συμμετοχής που επισυνάπτονται ηλεκτρονικά 

Related posts

Τελετή Υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Τρίπολη

Arcadia Spot NG

«Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»: Ενημέρωση

Arcadia Spot NG

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ χρήσης πυρός. Επεκτείνεται το χρονικό όριο

Arcadia Spot NG

Leave a Comment