Δήμος Β. Κυνουρίας Επικαιρότητα

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Άστρους

laiki-agora-tripoli

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Άστρους


Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38197/18.06.2021), η
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄2660/18.06.2021 με θέμα «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.» , προβλέπονται
(άρθρο 1, A/A 22), αναφορικά με τις λαϊκές αγορές, τα ακόλουθα:


 Υποχρεωτική επέκταση χώρου αγορών ή λειτουργία παράλληλων αγορών σε
περίπτωση μη επάρκειας του χώρου ως προς την τήρηση των μέτρων απόστασης
μεταξύ των πάγκων.
 Απόσταση ενός (1) μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης
 Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων
 Πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τουλάχιστον μία (1)
φορά την εβδομάδα για πωλητές και εργαζόμενους στην αγορά.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για την λαϊκή αγορά του Άστρους, στην οποία έχει γίνει επέκταση
σύμφωνα με την 76/2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΦΓΩ9Ψ-ΗΕΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου .

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ I. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Related posts

Εκδηλώσεις εορτασμού για την Ιστορική Μάχη των Δολιανών της 18ης Μαΐου 1821

#omada_Arcadia_Spot*

H Ευρωπαϊκή Ημέρα του Δικτύου Natura 2000 θα εορταστεί στη λιμνοθάλασσα του Μουστού

#omada_Arcadia_Spot*

Μελέτες ωρίμανσης πράσινου σημείου και μονάδας κομποστοποίησης στην Βόρεια Κυνουρία

#omada_Arcadia_Spot*

Leave a Comment